Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Choose your country Srbija Srbija
Besplatna isporuka preko 2.000 RSD
3D secure sigurno plaćanje
Isporuka 1 do 5 radnih dana

Opšti uslovi poslovanja (OUP)


OPŠTI USLOVI POSLOVANJA OVE INTERNET STRANICE

 1. Područje primene
 2. Registracija
 3. Sklapanje ugovora
 4. Cene
 5. Preuzimanje sa mesta poslovanja
 6. Troškovi isporuke i dostave
 7. Dodela prava korišćenja digitalnog sadržaja i softverskih licenci
 8. Zadržavanje prava vlasništva, Raskid ugovora
 9. Period važenja i raskid ugovora u slučaju ugovora o pretplati
 10. Datum dospeća i plaćanja
 11. Zakonsko pravo na odustanak u pogledu Curaden/Curaproxproizvoda
 12. Garancija i odgovornost
 13. Adrese
 14. Privatnost, autorska prava, žigovi
 15. obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta
 16. Ostali fajlovi
 17. Uputstvo za rad IPM


Od: April 2024


1) Područje primene


Ovi Opšti uslovi poslovanja (OUP) se primenjuju na poslovne odnose između Curaprox Srbija, podružnice Curaden AG, (u daljem tekstu: Curaprox/Curaden) i potrošača ili preduzeća (u daljem tekstu „Kupac“ ili „Kupci“) u najnovijoj verziji koja je dostupna kada otvorite veb lokaciju ili naručite proizvode u vezi sa proizvodima koje Curaprox/Curaden prikazuje u online prodavnici.
Ovi OUP se mogu primeniti na ugovore koji se odnose na proizvode (robe ili usluge) koji se pružaju u obliku jednokratne isporuke.
S vremena na vreme, Obaveštenje o privatnosti ili važeći OUP Online prodavnice mogu biti prilagođeni, dopunjeni ili modifikovani. Kad god pristupite ili posetite veb lokaciju, verzija veb lokacije koja je dostupna u tom trenutku biće verodostojna verzija. Molimo Vas da redovno posećujete ovu stranicu da biste videli najnovija pravila. Obaveštavaćemo Vas o svim suštinskim promenama u ovom obaveštenju o privatnosti tako što ćemo prikazati obaveštenje na našoj veb stranici i/ili mobilnim aplikacijama, kao i ažuriranu verziju Obaveštenja o privatnosti. Ukoliko se ne slažete sa izmenjenim pravilima, obavestite nas o svom prigovoru slanjem e-pošte na trgovina@oralent.rs i izbrišite svoj korisnički profil, ako ste ga kreirali, do datuma stupanja na snagu izmena. Bez Vašeg otkazivanja, Vaš korisnički profil će nastaviti da se prikazuje po novim pravilima čak i nakon datuma stupanja na snagu promena.
„Kupac“ za potrebe ovih OUP-a označava svakog pojedinca koji ulazi u pravno obavezujuće transakcije u svrhe koje nisu prvenstveno komercijalne i/ili koje se mogu pripisati nezavisnim poslovnim aktivnostima.
„Poslovni subjekat“ za potrebe ovih OUP označava fizičko ili pravno lice ili partnerstvo sa pravnim licem koje ulazi u pravno obavezujuću transakciju u obavljanju komercijalnih ili nezavisnih poslovnih aktivnosti.
Porudžbine i isporuke moguće su samo unutar teritorije Republike Srbije. Narudžbine mogu da daju isključivo Kupci koji imaju najmanje 18 godina ili su dobili potpis svog zakonskog zastupnika.
Primenjuju se isključivo ovi Opšti uslovi poslovanja. Curaprox/Curaden neće priznati bilo koji od uslova poslovanja Kupca koji su u suprotnosti i/ili se razlikuju od ovih Uslova poslovanja osim ako Curaprox/Curaden izričito ne pristane na takve uslove u pisanoj formi u konkretnom slučaju.


2) Registracija


Svaka porudžbina robe zahteva registraciju kao kupca i/ili kreiranje korisničkog profila na Curaprox/Curaden.Višestruke registracije pod različitim imenima ili adresama su zabranjene.
Curaprox/Curaden može opozvati svoje ovlašćenje za otvaranje korisničkog naloga u bilo kom trenutku bez navođenja razloga. U tom slučaju, Curaprox/Curaden ima pravo da odmah blokira i izbriše korisničko ime i pridruženu lozinku. 


3) Skalpanje ugovora


Prezentacija asortimana Curaprox/Curaden u Internet prodavnici ne predstavlja ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora sa Kupcem. Ona nije obavezujuća.
Klikom na dugme „Kupi sada“, Kupac daje obavezujuću ponudu za kupovinu.
Ostavljanjem porudžbine kod Curaprox/Curaden na Internetu (Online Shop), putem e-pošte, telefona, faksa ili drugog kanala komunikacije, Kupac daje ponudu za sklapanje obavezujućeg ugovora o kupovini sa Curaprox/Curadenom. Kupac će dobiti potvrdu o prijemu porudžbine („Potvrda o prijemu porudžbine“). Ta potvrda ne predstavlja prihvatanje ponude, već samo obaveštava Kupca da je Curaprox/Curaden primio porudžbinu. Curaprox/Curaden će obavestiti Kupca o svim greškama u informacijama o asortimanu proizvoda na veb-sajtu i dati mu odgovarajuću drugu ponudu gde je to potrebno.
Ugovor sa Curaprox/Curaden se sklapa kada Curaprox/Curaden izričito prihvati ponudu Kupca („Potvrda porudžbine“) ili kada Curaprox/Curaden pošalje naručeni proizvod Kupcu.
Prihvatanje Curaprox/Curaden-a zavisi od zakonitosti porudžbine i dostupnosti naručenih proizvoda ili usluga. Ako Curaprox/Curaden ne može da prihvati porudžbinu Kupca, Kupac će dobiti obaveštenje o nedostupnosti umesto prihvatanja porudžbine. Proizvodi koji se ne mogu privremeno isporučiti biće rezervisani za Kupca i porudžbina Kupca ostaje važeća.


4) Cene


Cene koje su na snazi u trenutku kupovine i slanja porudžbine u dinarima primenjuje se na kupovinu i naručivanje roba i usluga. Zadržavamo pravo na promene cena.
Moguće su promene cene, u kom slučaju će važiti cena koja je bila na snazi u trenutku izdavanja porudžbine.
Sve cene sadrže 20% poreza na dodatu vrednost (PDV) po zakonskoj stopi i, gde je primenljivo, naknadu za reciklažu unapred.
Cene ne uključuju dodatne troškove otpreme (koji nastaju između Curaprox/Curaden-a i Kupca).

 

5) Preuzimanje sa mesta poslovanja


U zavisnosti od prethodnog dogovora, Kupac može preuzeti proizvod sa ugovorenog mesta gde posluje Curaprox/Curaden.
U slučaju preuzimanja proizvoda, ugovor sa Curaprox/Curaden se sklapa kada Curaprox/Curaden izričito prihvati ponudu Kupca („Potvrda porudžbine“) ili kada Curaprox/Curaden preda proizvod Kupcu. 


6) Troškovi isporuke i dostave


Curaprox/Curaden će isporučiti naručenu robu u najkraćem mogućem roku na adresu koju je Kupac naveo u porudžbini.
Isporuka se vrši prema troškovima otpreme navedenim u konkretnom slučaju.
Vreme isporuke unutar Republike Srbije je obično 1 do 3 radna dana u zavisnosti od načina slanja. Podaci o predviđenom roku isporuke nisu obavezujući.

7) Zadržavanje prava vlasništva, Raskid ugovora 


Curaprox/Curaden zadržava pravo vlasništva na svu isporučenu robu do pune isplate.
Ukoliko Kupac prekrši ugovor, posebno neispunjavanjem obaveza plaćanja uprkos tome što je dobio podsetnik od Curaprox/Curaden-a, Curaprox/Curaden može raskinuti ugovor, nakon određivanja razumnog grejs perioda, i zahtevati vraćanje robe za koju je Curaprox/ Curaden i dalje zadržava pravo vlasništva. Povraćaj ili zaplena robe od strane Curaprox/Curaden-a predstavlja raskid ugovora. Sve nastale troškove dostave snosi Kupac. Curaprox/Curaden je ovlašćen da prodaje robu nakon povrata.


8) Period važenja i raskid ugovora u slučaju ugovora o pretplati


Ugovori o pretplati su neograničeni, ali se sklapaju za minimalni period trajanja naveden u relevantnom opisu proizvoda u Curaprox/Curaden online prodavnici. Ugovor o pretplati može biti raskinut u bilo kom trenutku tokom minimalnog perioda trajanja, a stupa na snagu po isteku minimalnog efektivnog perioda, ili nakon isteka minimalnog efektivnog perioda u bilo kom trenutku uz obaveštenje od 14 dana, poslato pismom ili faksom/e- poštom na adresu navedenu u tački 12.
Prethodno navedeno ne dovodi u pitanje vanredni raskid iz opravdanog razloga. Smatra se da postoji dobar razlog ako se nastavak ugovornog odnosa do ugovorenog datuma raskida ili do isteka otkaznog roka ne može smatrati razumnim za stranu odgovornu za raskid, s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, nakon razmatranja interesa obe strane.


9) Datum dospeća i plaćanja


U procesu naručivanja, Curaprox/Curaden prihvata samo one načine plaćanja koji su prikazani Kupcu (u Internet prodavnici). Curaprox/Curaden zadržava pravo da se sa svojim Kupcima u pisanoj formi dogovori o načinima plaćanja koji nisu navedeni u ovom odeljku.
Za obradu plaćanja putem Internet prodavnice, Curaprox/Curaden koristi rešenje za plaćanje OTP banke kako bi omogućio Kupcu bezbedno plaćanje kreditnom karticom ili mogućim alternativnim načinom plaćanja.
Kupoprodajna cena i svi troškovi otpreme dospevaju i plaćaju se po sklapanju ugovora, u skladu sa stavom (3). Ako je ugovoreno plaćanje unapred putem bankovnog transfera, plaćanje je dospelo i plativo odmah po sklapanju ugovora, osim ako su se strane dogovorile o kasnijem roku dospeća.
Curaprox/Curaden može zahtevati plaćanje unapred bez navođenja razloga. Narudžbina će biti obrađena nakon prijema uplate.
Kuponi za Curaprox/CuradenOnline Shop moraju se iskoristiti pre završetka procesa naručivanja i naknadni odbici neće biti dozvoljeni.
Kuponi se mogu iskoristiti isključivo pod uslovima navedenim na kuponu i za grupe proizvoda navedene na kuponu. Određeni proizvodi mogu biti isključeni iz kuponske kampanje.
Kuponi ili zakonom dozvoljeni popusti (npr. popusti na količinu) ne mogu se kumulativno primeniti na pojedinačnu porudžbinu. Kuponi se ne mogu zameniti za gotovinu.
Kupon je prenosiv. Curaprox/Curaden može efikasno da izvrši svoje obaveze tako što će ponuditi izvršenje bilo kom donosiocu kupona koji ga iskoristi u Internet prodavnici. 


10) Zakonsko pravo na odustanak u pogledu Curaden/Curaprox proizvoda


Informacije u vezi sa pravom na odustanak:
Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Period opoziva je 14 dana od dana kada ste Vi, ili treća strana koju ste Vi odredili (ali koja nije prevoznik), preuzeli u posed poslednji artikal robe.
Da biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nas obavestiti na trgovina@oralent.rs o svojoj odluci da poništite ugovor slanjem nedvosmislene izjave (npr. pismo poslato poštom, faksom ili e-poštom). Ako želite, možete koristiti priloženi obrazac za odustanak, ali to nije neophodno.
Takođe možete da popunite i predate obrazac za odustanak ili drugu nedvosmislenu izjavu online putem obrasca za kontakt na našoj veb stranici. Ako svoje obaveštenje o odustanku pošaljete online, mi ćemo Vam poslati potvrdu o prijemu bez nepotrebnog odlaganja (npr. putem e-pošte). Smatraće se da ste se pridržavali roka za odustana kako pošaljete svoje obaveštenje o odustanku pre isteka tog perioda.
Posledice odustanka
Ako opozovete ovaj ugovor, od nas se zahteva da refundiramo sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući troškove isporuke (osim svih dodatnih troškova nastalih kao rezultat toga što ste izabrali način isporuke koji nije standardna isporuka sa najnižom cenom koju nudimo), bez neopravdanog odlaganja i najmanje u roku od 14 dana od dana kada smo primili Vaše obaveštenje o raskidu ovog ugovora. Povraćaji sredstava će biti obrađeni korišćenjem istog načina plaćanja koji ste koristili za prvobitnu transakciju, osim ako sa Vama nije drugačije dogovoreno. Nećemo Vam naplatiti nikakve naknade za povraćaj sredstava. Možemo da odložimo povraćaj sredstava dok ne primimo robu nazad ili nam dostavite dokaz da ste vratili robu, šta god da se desi ranije.
Obavezni ste da nam vratite ili predate svu robu bez nepotrebnog odlaganja, ali najmanje u roku od 14 dana od dana kada ste nam dali obaveštenje o raskidu ovog ugovora.
Navedeni uslov se smatra ispunjenim ako robu vratite pre isteka roka od 14 dana. Obavezni ste da pokrijete bilo kakvu amortizaciju u vrednosti robe samo ako se amortizacija može pripisati Vašem nepravilnom rukovanju robom prilikom ispitivanja njenog stanja, svojstava i funkcije.
Obrazac za odustanak
(Ako želite da raskinete ugovor, popunite ovaj obrazac i vratite nam ga ovdje.


11) Garancija i odgovornost

Kupac ima pravo da odustane od ugovora bez navođenja razloga u roku od najviše 14 dana od prijema robe vraćanjem iste Curadenu. Period počinje da teče danom slanja ili preuzimanja robe. Blagovremeno slanje robe je dovoljno da se ispoštuje rok za opoziv. Opoziv u tekstualnom obliku [link obrazac za opoziv] se šalje na adresu datu u odeljku 13 ili putem e-pošte na trgovina@oralent.rs. Kupac snosi troškove za slanje robe koju treba vratiti.

Opoziv se isključuje i nije moguć za: Isporuku robe koja je napravljena posebno za kupca ili koja je jasno prilagođena ličnim potrebama kupca. Kupac je dužan da prihvati i plati sve bez izuzetka;Isporuku zapečaćene robe koja nije pogodna za vraćanje iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je nakon isporuke otvorena ili skinuta zaštita;

Isporuke lekova se ne mogu vratiti;

Zalihe zvučnih ili video snimaka ili kompjuterskog softvera u zapečaćenom pakovanju ako je pečat uklonjen nakon isporuke.

Ugovore o pružanju usluga u vezi sa aktivnostima u slobodno vreme, osim ako nije drugačije ugovoreno, ako je ugovorom predviđen određeni datum ili period za pružanje.

U slučaju opoziva ugovora, obe strane moraju vratiti već primljene usluge. Ako kupac može samo da vrati primljenu robu u lošem stanju, mora izvršiti nadoknadu Curadenu u obimu umanjene vrednosti.

Kupac snosi troškove i rizik povratne pošiljke, osim ako isporučena roba ne odgovara naručenoj robi.

Curaden će ostvariti svoje pravo zadržavanja dok se roba ne vrati u potpunosti.

U slučaju isključenja prava na opoziv i vraćanje, kupac snosi troškove ponovnog slanja robe nama.

Politika otkazivanja

Pravo na odustanak
Imate pravo da raskinete ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Period za odustanak je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste naveli, a koja nije prevoznik, preuzeli proizvode.
Da biste iskoristili svoje pravo na opoziv, morate nas obavestiti (“ORALENT” D.O.O.,Beograd –Novi Beograd, ulica Uroša Martinovića 14/5, Serbia e-mail address: trgovina@oralent.rs) putem jasne izjave (npr. pismo poslato poštom ili e. -mail) o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv [link revocation form] koji nije obavezan.

Da biste ispoštovali rok za odustanak, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na opoziv pre isteka roka za opoziv.
Posledice odustajanja

Ako opozovete ovaj ugovor, mi ćemo vam nadoknaditi sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (sa izuzetkom dodatnih troškova koji proizilaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu isporuke od najpovoljnije standardne isporuke koju nudimo), bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili vaše obaveštenje o raskidu ovog ugovora. Za povraćaj sredstava, koristićemo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za prvobitnu transakciju, osim ako se sa vama izričito ne dogovori drugačije; ni u kom slučaju vam neće biti naplaćene nikakve naknade zbog ovog povraćaja. Možemo odbiti otplatu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, šta je pre moguće.

Robu nam morate vratiti bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavestili o raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete pre isteka roka od četrnaest dana. 
Mi ćemo snositi troškove vraćanja robe.

Moraćete da platite za svaki gubitak vrednosti robe samo ako je ovaj gubitak vrednosti posledica rukovanja robom koje nije neophodno za proveru stanja, svojstava i funkcionisanja robe.

Isključenje/ukidanje prava na raskid: Pravo na raskid ne postoji, između ostalog, za ugovore o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujući individualni izbor ili opredeljenje potrošača ili za koje su jasno prilagođene ličnim potrebama potrošača i prevremeno ističe za ugovore o isporuci zapečaćene robe koja nije podesna za vraćanje iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene ako im je pečat uklonjen nakon isporuke.

Garancija dobrovoljnog povrata: Za sve kupovine iz asortimana Curaden, dajemo vam garanciju dobrovoljnog povrata od ukupno 30 dana od prijema robe, pored zakonskog prava na opoziv. Možete odustati od ugovora čak i nakon isteka roka za raskid od 14 dana tako što ćete nam robu vratiti u roku od 30 dana od prijema (period počinje na dan nakon prijema robe), pod uslovom da je roba kompletna i u originalnoj ambalaži, u nekorišćenom je i neoštećenom stanju, i roba nije posebno napravljena prema specifikacijama kupca ili jasno prilagođena ličnim potrebama. Blagovremeno slanje je dovoljno da se ispoštuje rok. Robu treba vratiti na adresu: “ORALENT” D.O.O., Address details, ulica Uroša Martinovića 14/5, Serbia.

Ugovorom odobrena garancija dobrovoljnog povratka ne utiče na vaša zakonska prava i potraživanja. Konkretno, vaše zakonsko pravo na raskid i vaša zakonska prava na garanciju ostaju neograničena.


12) Adrese


Ponuđač i ugovorni partner za ponude na ovoj veb-stranici:Oralent d.o.o.
Adresa: Uroša Martinovića 14/5
Beograd
Srbija
Telefon: +381 11 267 4959
E-mail: trgovina@oralent.rs

13) Privatnost, autorska prava, žigovi

 

Politika privatnosti je sastavni deo ovih OUP-a. Prihvatanjem ovih OUP -a, Korisnik takođe izražava saglasnost sa Politikom privatnosti.
Sva prava na žigove, slike i autorska prava (za relevantne proizvode) imajuCuraprox/Curaden ili njegovi partneri. Preuzimanje, skladištenje, kopiranje, štampanje podataka, slika i PDF datoteka, čak i u odlomcima, zabranjeno je bez pismenog odobrenja Curaprox/Curaden-a. Sva prava su zadržana. Zabranjena je bilo kakva upotreba od strane Kupca u druge svrhe osim predviđene upotrebe relevantnog proizvoda.  

14) Privatnost, autorska prava, žigovi

Ovdje 

15) OBAVEŠTENJE O PRAVIMA POTROŠAČA PRILIKOM KUPOVINE PREKO INTERNETA

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon i 44/2018- dr.zakon) i to čl 27. u vezi čl. 13. ovog Zakona, kupovina preko prodajne internet stranice www.curaprox.rs, smatra prodajom na daljinu. 

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obaveštava kupce o njihovim pravima pre zaključenja ugovora, i to isticanjem ovog Obaveštenja: 

*na internet stranici prodavca ORALENT d.o.o. putem linka- Odustanak od ugovora

*u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovima i pre nego što naruči proizvod, 

*i konačno na e-mail koji je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja prodavac dostavlja kupcu sledeće dokumente: 

1. obrazac za odustanak od ugovora,

 2. obaveštenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povraćaju novca i pravu na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava, 

3. porudžbenicu

4. primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca. 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA 

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac ovlastio, a nije prevoznik.

Ostvarivanje prava. 

Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak. Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 14 dana od kada je roba predata u državinu kupcu. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje.

Istekom roka od 14 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 14 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u celosti na teret kupca.

Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 14 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta - u Beogradu, Novi Beograd – ulica Uroša Martinovića broj 14/5. 

Kupac može i elektronskim putem popuniti obrazac za odustanak od ugovora i poslati ga takođe elektronskim putem na e-mail trgovina@oralent.rs. 

Prodavac će kupca o prijemu izjave obavestiti, takođe elektronskim putem, putem e-mail adrese ostavljene prilikom poručivanja robe. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom. Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

Prava kupca. 

Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća. 

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju. Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i verno prikazuju proizvod iz vise uglova, ali prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom. U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredeli za zamenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umesto poručenog proizvoda isti zameni za istu vrstu proizvoda iz ponude prodavca ili da se opredeli za potpuno drugi proizvod.

Napomena. Ukoliko se kupac opredeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje kurirskom službom o svom trošku, ali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca, koji kupac navede u obrascu za odustanak. 

 

Gubitak prava. 

Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumeva koriscenje koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama a imajući u vidu asortiman robe u ponudi ORALENT od svih zakonom propisanih slučajeva mogao bi da bude relevantan slučaj ukoliko je došlo do isporuke koja podrazumeva zapečaćenu robu koja se ne može vratititi zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, zbog toga što je ceo asortiman ORALENT-a namenjen oralnoj higijeni i kao takav nije moguće zameniti ili vratiti ukoliko je proizvod korišćen, u kom slučaju kupac nema pravo na odustanak od ugovora. Izuzetak je ukoliko je kupac kupio Hydrosonic četkicu za zube, za koju dajemo garanciju dve godine I ne radimo servis već isključivo fizičku zamenu.

PRAVO NA REKLAMACIJU 

Saobraznost isporučene robe. 

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, odnosno shodno predmetu ugovora koja odgovara opisu i karakteristikama, svojstvima, upotrebi, koji je prodavac dao kupcu. Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Kupac ima pravo da prodavac nesaobraznost robe otkloni opravkom odnosno zamenom u konkretnom slučaju, u primerenom roku. 

Prodavac je odgovoran ako je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na kupca tj. u trenutku predaje robe, ili ako se pojavila posle prelaska rizika na kupca ako potiče iz uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca ili je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru kupac ima pravo da zahteva od prodavca da otkoni nesaobraznost opravkom ili zamenom u konkretnom slučaju. Ako nesaobraznost ne može da se otkloni zamenom u primerenom roku, ili u primerenom roku to ne bude učinjeno ili ako zamena predstavlja značajnu nepogodnost za potrošača ili nesrazmerno opterećenje za prodavca uzrokujući mu nesrazmerne troškove kupac ima pravo da bira između umanjenja cene ili raskida ugovora. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana kada je kupac primio robu, kupac ima pravo da bira između zahteva da robu zameni, ili ima pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora. 

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na kupca, prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo prodavca da dokazuje suprotno. Momenat prelaska rizika sa prodavca na kupca je momenat predaje robe kupcu ili licu koje je kupac ovlastio za prijem robe u njegovo Postupak reklamacije.

Kupac može da izjavi reklamaciju prodavcu zbog nesaobraznosti robe kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Kupac podnosi reklamaciju na sledeći način: 1)preuzimanjem obrasca za reklamaciju, koji će elektronski popuniti i uz obrazac poslati eventualno dokaze o nesaobraznosti u vidu fotografije i slično, na e-mail trgovina@oralent.rs ili popunjavanjem Obrasca za reklamaciju, koji je kupcu dostavljen uz robu i slanjem Obrasca na adresu:ORALENT d.o.o., ulica Uroša Martinovića broj 14/5, 11070 Novi Beograd.

2) Nakon što kupac prijavi reklamaciju elektronskim putem ili putem pošte, ovlašćeno lice kod prodavca će kupcu bez odlaganja da potvrdi prijem reklamacije, istu zavede kao i da obavesti kupca o izjavljenoj reklamaciji i ishodu reklamacije u roku od 8 dana od njenog prijema. Prodavac preuzima obavezu da sam po prijemu reklamacije preuzme robu, koja je predmet reklamacije preko kurirske službe City express. Ukoliko kupac ipak samoinicijativno pošalje robu nazad prodavcu, prodavac nije dužan da mu nadoknadi taj trošak. 

Za sve informacije i dodatnu pomoć u pogledu reklamacija kupci se mogu obratiti licu zaduženom za reklamacije u sedištu prodavca, na telefon +381 11 267 49 59.

Prodavac će odlučiti o reklamaciji najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, a ukoliko iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da odgovori u tom roku, ili ukoliko u tom roku ne primi robu, bez odlaganja će o tome obavestiti kupca uz obavezu da navede rok za rešavanje reklamacije. 

Odluka. 

Prodavac će razmotriti predlog kupca u pogledu izjavljene reklamacije i u navedenom zakonskom roku daće kupcu odgovor da li prihvata reklamaciju, izjasniti se o zahtevu kupca i izneti konkretan predlog i rok rešavanja. Ukoliko je reklamacija osnovana, a dođe do raskida ugovora, prodavac će vratiti novac kupcu uplatom na tekuči račun sa uobičajenim troškovima vraćanja robe. 

ORALENT na svojoj internet strani ima istaknute Opšte uslove korišćenja, kao i pravila o reklamaciji potrošača za robu kupljenu preko online prodavnice, pri čemu napominjemo da se navedenim uslovima i pravilima ni na koji način ne ograničavaju niti sužavaju prava potrošača odnosno kupaca navedena u ovom obaveštenju shodno važećem Zakonu o zaštiti potrošača, već istim neka pitanja mogu biti samo bliže razrađena.

16)  Ostali fajlovi

17.) Uputstvo za rad IPM

Sadržaj

Rečnik pojmova

Internet prodajno mesto (IPM) – označava prodajno mesto Trgovca na internetu za koje se Trgovac ovim Ugovorom obavezao da prihvata platne kartice putem servisa podržanih od strane Banke.

Internet platna (e-commerce) transakcija – označava platnu transakciju nastalu korišćenjem platne kartice posredstvom interneta. 

Korisnik/potrošač - označava legitimnog korisnika platne kartice koji ima sa poslovnom bankom izdavaocem platne kartice zaključen ugovor o izdavanju i davanju na korišćenje platne kartice bez obzira na poslovnu banku izdavaoca.

Payment Gateway (PGW) – označava informacioni sistem koji omogućava servis prihvatanja platnih kartica na internetu.

MERCHANT PlugIn (MPI) – označava softver koji omogućava komunikaciju između internet prodajnog mesta Trgovca i PGW-a kao bančinog sistema koji omogućava  izvršenje platnih transakcija na internetu. 

1. Uvodne odredbe

Uputstvo za rad internet prodajnog mesta je sastavni deo Ugovora o prihvatanju platnih kartica na internet prodajnim mestima kojim se regulišu prava i obaveze banke OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu Banka) i Trgovaca u pogledu prihvatanja platnih kartica na internet prodajnim mestima. Sve odredbe uputstva se od momenta dostavljanja Uputstva Trgovcu od strane Banke, smatraju obavezujućim za Trgovca bez davanja posebne saglasnosti na sadržaj Uputstva.

Uputstvom su opisani opšti, tehnički, sigurnosni i posebni uslovi koje je neophodno da Trgovac ispuni u cilju dobijanja i zadržavanja licence za prihvatanje platnih kartica na internet prodajnom mestu (u daljem tekstu IPM). 

Sastavni deo Uputstva za rad internet prodajnog mesta je dokument „VPOS Redirect/API - Uputstvo za integraciju“ (u daljem tekstu Uputstvo za integraciju), koji sadrži opis interfejsa za komunikaciju sa Payment Gateway-om (PGW) u cilju izvršenja e-commerce transakcija.

Banka ima pravo da izmeni Uputstvo za rad internet prodajnog mesta, i/ili dokumenata koja su sastavni deo Uputstva bez prethodne saglasnosti Trgovca. Banka je dužna da najkasnije 15 radnih dana po promeni obavesti Trgovca o svim izmenama Uputstva za rad internet prodajnog mesta.

Uputstvo je podeljeno na dve logičke celine tj. dela i to:

 • regulatorni deo koji sadrži standarde, odnosno skup zahteva koje je neophodno da Trgovac, sa regulatornog aspekta, obezbedi na svom internet prodajnom mestu u cilju dobijanja licence za prihvatanje platnih kartica na internet prodajnom mestu, i
 • administratorski deo koji sadrži opis procesa obračuna prometa i izveštavanja, kao i opise postupaka provere i storniranja transakcija i procesa rešavanja kartičarskih reklamacija.

2. Regulatorni i opšti zahtevi za prihvatanje platnih kartica na IPM

Ovim poglavljem su definisani svi regulatorni i opšti zahtevi, preporuke i ograničenja koja predstavljaju usklađenost sa zakonskom regulativom, regulativom kartičarskih organizacija, kao i drugim primenjivim standardima koje treba da zadovolji internet prodajno mestoTrgovca prilikom prihvatanja platnih kartica. Primena navedenih zahteva i standarda od strane Trgovca između ostalog obezbeđuje minimizovanje rizika od finansijskih gubitaka proisteklih iz eventualnih reklamacionih postupaka iniciranih od strane Korisnika platnih kartica zbog nesporazuma oko uslova kupovine između Trgovca i Korisnika.

U narednim celinama Banka pruža preporuke Trgovcima u vezi potrebe za usklađivanjem sa lokalnom zakonskom regulativom koja pokriva oblast trgovine putem interneta. Trgovac je odgovoran za ispunjavanje svih zakonskih obaveza propisanih relevantnim zakonima, a između ostalog Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim zakonima koji pokrivaju predmetnu oblast.

2.1. Zakonski regulisane i druge obavezne informacije na IPM

Zakonskom regulativom, kao i regulativom kartičarskih organizacija propisano je da Trgovac mora jasno i nedvosmisleno predočiti potrošačima informacije o poslovanju i robi i/ili uslugama koje su predmet trgovine. Trgovac je u obavezi da potrošaču predoči, kao i da vodi računa o aktulenosti i istinitosti informacija navedenih u nastavku.

2.1.1. Osnovni podaci o firmi

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči:

- pun naziv pravnog subjekta

- adresa

- delatnost i šifra delatnosti 

- matični broj 

- poreski broj

- web adresa

- kontakt telefon

- kontakt email

2.1.2. Kontakt podaci

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči kontakt podatke(adresu, broj telefona i email adresu) na koje se korisnici/kupci mogu obratiti kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa narudžbinom, ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine.

2.1.3. Tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči tačan opis ponuđenih roba i/ili usluga, uključujući cenu istih izraženu u valuti transakcije - dinar (RSD). 

2.1.4. Dostava robe i opis poznatih ograničenja

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis načina dostave robe i eventualnih ograničenja, sa posebnim akcentom na rok dostave kupljene robe i način zaduživanja računa.

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči izjavu o poznatim ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim odredbama koje mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe kranjem korisniku. S obzirom da svaka zemlja definiše Zakone o prometu roba i usluga, može se dogoditi da NEZAVISNO OD NAS neke službe obračunaju dodatne troškove na našu robu i usluge, (troškove poštarine, otvaranja i kontrole paketa, carine, ponovne dostave, promene adrese dostave i slično).Preporuka je da se pre poručivanja robe proveri da li postoje posebne zabrane za zemlju iz koje se porudžbina obavlja. Sve troškove po navedenom, snosi kupac”

"As each country defines the Laws about trade of goods and services, it may happen that INDEPENDENT OF US, some services calculate additional costs for our goods and services, (costs of postage, opening and control of packages, customs, re-delivery, change of delivery address etc. The recommendation is that before ordering the goods, check whether there are any special prohibitions for the country from which the order is placed. All costs according to the above, are responsibility of client."

2.1.5. Zaštita privatnosti korisnika

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči izjavu o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju.Načini prikupljanja pomenutih podataka i njihova dalja upotreba mogu posebno biti opisani, a između ostalog:

- korišćenje internet kolačića (Cookies), ostalih tehnologija i trećih lica za prikupljanje podataka

- obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

- način ažuriranja podataka

- sakupljanje podataka o deci i slično.

Obezbediti korisnicima/kupcima mogućnost da ne pristanu na učestvovanje u marketinškim akcijama i da ne budu saglasni sa davanjem njihovih ličnih podataka na korišćenje trećim osobama ili kompanijama.Trgovci koji nameravaju da šalju promotivni materijal potrošačima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obaveste unapred i da im pruže mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na IPM. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, za potrošače fizička lica, preporuka Banke je da Trgovac obavi sve zakonom propisane radnje kojim se regulišu radnje sakupljanja pomenutih podataka, kreiranja baze podataka potrošača i slično.

2.1.6. Zaštita podataka o finansijskoj transakciji

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči opis načina zaštite osetljivih finansijskih podataka o transakciji. Trgovac na IPM može koristiti sledeću izjavu:

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

During payment card data entry, confidential information is transmitted via a public network in a protected (encrypted) form. Payment card information is not available to our system at any moment.”

2.1.7. Politika reklamacija

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči jasne i nedvosmislene uslove reklamacija – plaćanja, naknade, povraćaj novca i/ili robe sa opisom procedure ukoliko dođe do reklamacije.

Trgovac je u obavezi da jasno predoči uslove (razloge, rok i sl.) pod kojim se roba/usluga može otkazati, odnosno vratiti roba i otkazati usluga tj. ugovor na daljinu, kao i postupak otkaza i eventulane troškove takvog otkaza.

Ukoliko ste robu kupili u online prodavnici, prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj XXXXXXXX.  U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas kontaktirate najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas kontaktirate. 

U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od XX dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo Vam na uloženu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je XX Dana od trenutka podnošenja iste.

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi ( ime trgovca), već trošak pada na teret kupca.

2.1.8. Povraćaj naplaćenih sredstava

Trgovac je u obavezi da na internet prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava potrošaču izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [naziv IPM] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice“.

"In the case of returning goods and refunding funds to a customer who previously paid with one of the payment cards, in part or in full, and regardless of the reason for the return, [name of IPM] is obliged to make the refund exclusively via VISA, EC/MC, Maestro and Dinacard payment method, which means that the bank will refund the funds to the payment card user's account at the seller's request".

2.1.9. Ostale informacije od značaja

Prema propisima Republike Srbije kojima je regulisana zaštita potrošača Trgovac potrošaču mora predočiti i informacije o:

- načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza

- postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru

- načinu izjavljivanja reklamacije Trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti

- prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe

- postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancijama

- uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski; trajanju ugovora i minimalnom trajanju ugovornih obaveza

- trošku korišćenja sredstava komunikacije na daljinu za zaključivanje ugovora kada se taj trošak obračunava na osnovi različitoj od osnovne tarife

- postojanju primenjivih kodeksa dobre poslovne prakse i načinu na koji se može steći uvid u sadržaj kodeksa, gde je primenjivo

- minimalnom trajanju ugovornih obaveza potrošača u skladu sa ugovorom

- mogućnosti pristupa van sudskim mehanizmima za rešavanje sporova koje Trgovac unapred prihvata i načinima pristupa.

U slučaju digitalnih sadržaja Trgovac potrošaču mora predočiti i informacije o:

- funkcionalnosti, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja

- relevantnoj inter operabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima Trgovac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja.

Trgovac je dužan da pribavi prethodnu izričitu saglasnost potrošača ako se isporuka digitalnog sadržaja ne vrši na trajnom nosaču zapisa i potvrdu potrošača da zna da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora.

Bitno je znati da po zaključenju ugovora ova obaveštenja po sili zakona postaju sastavni deo ugovora. Teret dokazivanja izvršenja obaveze obaveštavanja potrošača o ovim podacima snosi Trgovac.

Ako se prilikom zaključenja ugovora ne postupa u skladu sa obavezom obaveštavanja, potrošač može zahtevati poništenje ugovora, nezavisno od toga da li je postojala namera da ga propuštanjem obaveštavanja navede potrošač na zaključenje ugovora. Pravo da se zahteva poništaj ugovora prestaje istekom godinu dana od dana zaključenja ugovora.

Nepružanje ovih informacija u cilju obaveštavanja može se smatrati izostavljanjem informacija sa ciljem obmanjivanja potrošača, a samim tim i zakonskim prekršajem.

Trgovac je u obavezi da u razumnom roku po zaključenju ugovora, a najkasnije u vreme isporuke robe ili početka pružanja usluge, na trajnom nosaču zapisa, preda potrošaču:

1) obrazac za odustanak;

2) čitko i razumljivo obaveštenje o svemu navedenom, na srpskom jeziku;

3) ugovor ili ispravu o ugovoru.

Trgovac je u obavezi da svoje poslovanje na IPM prilagodi i drugim relevantnim propisima Republike Srbije, a između ostalog prilagodi ga oblastima kao što su:

- zaštita autorskih prava

- specifičnosti predugovornog obaveštvanja

- izdavanje potvrde o plaćanju

- zaštita korisnika finansijskih usluga.

Neke od ovih oblasti pokrivene su u narednoj celini koja se bavi regulativom kartičarskih organizacija. U nastavku se bliže opisuju obaveze Trgovaca i načini usklađivanja njihovog poslovanja kako sa zakonskom regulativom, tako i sa regulativom kartičarskih organizacija i drugih relevantnih propisa koji prevazilaze lokalno zakonodavstvo.

2.2. Regulativa kartičarskih organizacija

Trgovac je u obavezi da se pridržava svih standarda i zahteva koje propisuju kartičarske organizacije, a u smislu ovog Uputstva posebno regulative koju propisuju kartičarske organizacije čiji su brendovi VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard. Kartičarske organizacije u svojim javno dostupnim uputstvima Trgovcima daju preporuke i u vezi najbolje poslovne prakse.

2.2.1. Prihvatanje svih validno prezentovanih platnih kartica

Trgovac je u obavezi da prihvati sve validno prezentovane platne kartice:

- bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije

- bez postavljanja obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu platnu karticu

- bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

2.2.2. Brendiranje

Trgovacje u obavezi da na IPM prikaže logotipe Visa, Verified by Visa,MasterCard, MasterCard SecureCode , Maestro i Dinacard platnih kartica u formi dostavljenoj od strane Banke. Mesta na kojima je njih potrebno prikazati su:

- na početnoj stranici IPM

- na svakom mestu na kojem se od potrošača zahteva selekcija metoda plaćanja

- na svakom mestu na kom Trgovac ukazuje na prihvatanje određenih brendova platnih kartica

Banka dostavlja Trgovcu uputstva i standarde za prikaz pomenutih brendova na IPM Trgovca u okviru dokumentacije potrebne za implementaciju. Trgovac je u obavezi da primeni standarde, kao i da ih uskladi sa aktuelnim pravilima i standardima kartičarskih organizacija. Detaljne informacije kao i Pravila za prikazivanje zaštitnih znakova Visa, Verified by Visa, MasterCard, MasterCard SecureCode i Maestro mogu se pronaći na sledećem linku:

https://www.otpbanka.rs/preuzmilogo/

2.2.3. Specifikacija porudžbine i saglasnost sa uslovima kupovine

Neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, a nakon završenog procesa naručivanja, Trgovac je u obavezi:

- da potrošaču jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, odnosno spisak naručene robe/usluga, naručene količine pojedinačnih roba/usluga sa pojedinačnom cenom i ukupnu cenu naručene robe/usluga, sa obavezno predočenim PDV-om ili izjavom o PDV-u, kao i jedinstveni identifikacioni broj porudžbine (OID) ako je dostupno

- da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost potrošača da je upoznat sa uslovima poslovanja Trgovca objavljenim na IPM koji između ostalog sadrže sve što je bitno potrošaču u vezi narudžbine koju obavlja.

Ukoliko se prodaja odvija putem interneta, preporuka je da saglasnost potrošača sa pravilima i uslovima poslovanja Trgovca bude realizovana u formi checkbox-a gde se ova pravila i uslovi linkuju i otvaraju u novom prozoru/tabu kako bi bili dati na uvid potrošaču. Trgovac je u obavezi da potrošaču onemogući plaćanje ukoliko potrošač nije dao saglasnost.

2.2.4. Zaštita Trgovca usled reklamacija uzrokovanih kursnim razlikama

Ako su na internet prodajnom mestu cene izražene informativno i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je u obavezi da predoči sledeću izjavu:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. Hvala Vam na razumevanju.

Obzirom da se pomenute kursne razlike pojavljaju uglavnom kod transakcija platnim karticama izdatim van Republike Srbije, drugim rečima – verovatnoća je da su potrošači iz inostranstva, preporuka je da Trgovac istovremeno postavi i izjavu na engleskom jeziku:

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in shown currency into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations/your issuing bank. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site and your credit card bank statement. Thank you for your understanding.

2.2.5. Stranica za unos podataka o platnoj kartici

Podaci o platnoj kartici neophodni za izvršenje transakcije unose se na zaštićenoj web strani Banke. Trgovac je u obavezi da preusmeri (u tehničkom smislu) potrošača na web stranicu Banke predviđenu za unos podataka o platnoj kartici neophodnih za izvršenje transakcije, a u skladu sa Uputstvom za implementaciju.

2.2.6. Potvrda o plaćanju

Nakon realizovanog procesa plaćanja Trgovac je u obavezi da u web formi, u slučaju da je ishod plaćanja uspešan ili neuspešan, i u formi elektronske pošte (email-a) na adresu prethodno registrovanu u procesu naručivanja, samo u slučaju da je ishod plaćanja uspešan, potrošaču predoči/dostavi potvrdu o plaćanju sa sledećim obaveznim elementima:

- jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice. Trgovac može koristiti sledeće izjave:

o za uspešno plaćanje: “Transakcija je uspešna. Račun vaše platne kartice je zadužen.“

o za neuspešno plaćanje: “Transakcija je neuspešna. Račun vaše platne kartice nije zadužen.“

- podaci o potrošaču: ime i prezime, email, adresa i adresa za dostavu robe/usluga

- podaci o narudžbini tj. specifikaciju narudžbine koja između ostalog sadrži:OID porudžbine, spisak naručene robe/usluga, naručene količine pojedinačnih roba/usluga sa pojedinačnom cenom i ukupnu cenu naručene robe/usluga, sa obavezno predočenim PDV-om ili izjavom o PDV-u

- podaci o Trgovcu: Naziv, PIB i adresa Trgovca, 

- podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke u trenutku autorizacije i to approval_code,refnumber, status.

Pored navedenog, Trgovac može navesti i dodatne podatke u potvrdi u skladu sa svojim pravilima i potrebama, ili u skladu sa zakonskim obavezama u slučaju specifičnih delatnosti koje zahtevaju prezentovanje ovakvih podataka.   

U slučaju neuspešnog plaćanja, Trgovcu nije dozvoljeno prikazivanje razloga odbijanja transakcije. Eventualno, Trgovac može da sugeriše i omogući ponovni pokušaj plaćanja uz obavezno registrovanje nove transakcije.

Trgovci koji obavljaju svoju delatnost putem interneta tj. koji obavljaju trgovinu na malo posredstvom pošte i interneta su u obavezi da imaju fiskalnu kasu i izdaju fiskalni račun, osim delatnosti koje su izuzete uredbom o fiskalizaciji. 

Sa druge strane, Trgovci su u obavezi da svoje poslovanje usklade sa svim ostalim propisima Republike Srbije koji uređuju oblast trgovine. 

2.2.7. Dostavnica o isporučenoj robi/uslugama

Trgovac je u obavezi da o isporučenoj robi/uslugama obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je roba/usluga preuzeta od strane potrošača, odnosno ovlašćene osobe. U slučaju prodaje materijalnih dobara dokaz mora biti u formi dostavnice koja ima iste obavezujuće elemente kao i potvrda o plaćanju i to:

- podaci o potrošaču

o ime i prezime potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge

o adresa

o broj i vid identifikacionog dokumenta potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge

o potpis potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge

- podaci o narudžbini

- podaci o Trgovcu

- podaci o transakciji

- datum isporuke.

Ukoliko je robu preuzelo ovlašćeno lice, Trgovac je dužan da uz dostavnicu arhivira i ovlašćenje. 

U slučaju da se radi o nematerijalnim dobrima ili uslugama koje se isporučuju elektronskim putem dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa email servera Trgovca ukoliko je usluga realizovana putem email kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Trgovca). 

Trgovac je u obavezi da u periodu od 2 (dve) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u prethodnom stavu, kao i da ih dostavi na zahtev Banke u slučaju reklamacije transakcije.

2.2.8. Poverljivost podataka

Trgovcu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena podataka potrošača ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organi.

Lični i adresni podaci potrošača koji se predočavaju Trgovcu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom. Ovi podaci takođe su regulisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a obaveze Trgovca opisane su i u tački 2.1.5.

Trgovac se obavezuje da od potrošača neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 ili CVV broj, itd.

2.2.9. Nedozvoljene transakcije

Trgovac se obavezuje da će vršiti prodaju robe i/ili usluga u skladu sa zakonom i propisima Republike Srbije. Na internet prodajnom mestu izričito je zabranjeno nuditi robu/usluge iz sledećih kategorija:

- radioaktivne, otrovne i eksplozivne materije

- hemijske proizvode štetne za okolinu 

- zaštićene životinjske i biljne vrste

- ljudske ili životinjske organe

- opojne droge

- pornografski materijal

- lekovi

kao i drugih kategorija propisanih zakonskom ili regulativom kartičarskih organizacija.

Trgovac je u obavezi da Banci predoči spisak roba/usluga koje će prodavati na svom IPM pri uspostavljanju tj. prvom aktiviranju IPM, pri svakoj promeni ili unapređenju poslovanja na svom IPM, kao i kod aktiviranja svakog drugog IPM.

2.2.10. Sigurnosne preporuke za IPM

Banka je implementacijom najsavremenijih tehnologija u oblasti prihvatanja platnih kartica na internet prodajnim mestima (3D Secure tehnologija) preduzela mere kako bi zaštitila Trgovce od potencijalnih gubitaka izazvanih zloupotrebom. 

Preporuka Banke je da Trgovac primeni i dodatne bezbedonosne mere koje se ogledaju u sledećem:

- registracija potrošača u procesu naručivanja na IPM Trgovca uz unos dodatnih ličnih i kontakt podataka

- upoređivanje kontakt podataka potrošača sa adresom isporuke navedenom u procesu naručivanja- – ukoliko poslovni model dozvoljava trgovac bi trebalo da dodatno proveri podatke vezane za adresu isporuke sa podacima u Belim stranama

- zabraniti promenu adrese isporuke nakon obavljenog plaćanja, naročito ako se ime i prezime potrošača razlikuje ili je ime i prezime potrošača od stranog lica, a novo-zahtevano ime i prezime su od domaćeg lica

- provera narudžbine pre isporuke putem telefona, ukoliko to dozvoljava poslovni model

- obratiti pažnju na transakcije sa većim iznosom, naročito ukoliko se ne radi o stalnom potrošaču

- obratiti pažnju na potrošače koji imaju nekoliko neuspešnih pokušaja plaćanja u kratkom vremenskom periodu

- obratite pažnju na potrošače koji koriste email adrese različitih besplatnih mail servisa (yahoo, hotmail i sl.).

- Obratiti pažnju na potrošače koji koriste više različitih platnih kartica u procesu poručivanja bilo da su porudžbine odobrene ili odbijene

3. Administratorsko uputstvo

Banka obezbeđuje poseban administratorski panel (CUBO portal) za uvid i kontrolu autorizacija i transakcija,kao i provera transakciju čija upotreba omogućava Trgovcu naplatu robe/usluge platnim karticama na IPM.

 

Trgovac je u obavezi da obezbedi sistem za naručivanje (Cart) na svom IPM i da pravilno integriše MPI sa pomenutim sistemom i uskladi IPM sa Regulatornim i opštim zahtevima za prihvatanje platnih kartica na IPM navedenim u ovom dokumentu.

Banka zadržava pravo da odbije izvršenje nepotpunih zahteva poslatih od strane Trgovca, o čemu će pravovremeno obavestiti Trgovca. Banka nije odgovorna za eventualne finansijske gubitke Trgovca proistekle zbog neizvršenja nepotpunih zahteva za proverom i storniranjem autorizacija i/ili transakcija ili zbog nepravovremeno dostavljenih podataka neophodnih za rešavanje reklamacija.

Za sve probleme u radu PGW ili ako uoči nepravilnosti u radu istog, kao i  uradu IPM, Trgovac je u obavezi da obavesti Banku slanjem opisa nepravilnosti na adresu elektronske pošte Banke ecommerce@otpbanka.rs .

3.1. Naplata robe/usluge – upotreba različitih tipova transakcija

Banka je Trgovcima omogućila da prilikom prihvatanja uplata platnim karticama na IPM koriste dva tipa transakcija, u zavisnosti od vrste robe/usluga koje prodaju, i to:

- Deferred mod ili DMS tip transakcije

- Immediate mod ili SMS tip transakcije

Deferred tip transakcije podrazumeva dva koraka u obradi