Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Choose your country Srbija Srbija
Besplatna isporuka preko 2.000 RSD
3D secure sigurno plaćanje
Isporuka 1 do 5 radnih dana

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA (DSE) CURADEN AG – GDPR

PREGLED SADRŽAJA

POLITIKA PRIVATNOSTI (DSE)

CURADEN AG – GDPR

1. PREGLED ZAŠTITE PODATAKA

1.1. OPŠTE INFORMACIJE

1.2. BELEŽENJE PODATAKA NA OVOJ VEB STRANICI

1.3. ALATI ZA ANALIZU I ALATI KOJE PRUŽAJU TREĆE STRANE

2. OPŠTE I OBAVEZNE INFORMACIJE

2.1. ZAŠTITA PODATAKA

2.2. INFORMACIJE O ODGOVORNOJ STRANI (KOJA SE U GDPR-U NAZIVA „KONTROLOR“)

2.3. TRAJANJE ČUVANJA PODATAKA

2.4. OPŠTE INFORMACIJE O PRAVNOM OSNOVU ZA OBRADU PODATAKA NA OVOM VEB-SAJTU 

2.5. ODREĐIVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

2.6. INFORMACIJE O PRENOSU PODATAKA U SAD I DRUGE ZEMLJE KOJE NISU ČLANICE EU

2.7. OPOZIV VAŠE SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA

2.8. PRAVO NA PRIGOVOR NA PRIKUPLJANJE PODATAKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA; PRAVO NA PRIGOVOR NA DIREKTNO OGLAŠAVANJE (ČL. 21 GDPR-A)

2.9. PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE NADLEŽNOM NADZORNOM ORGANU

2.10. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

2.11. SSL I/ILI TLS ENKRIPCIJA

2.12. ŠIFROVANE PLATNE TRANSAKCIJE NA OVOM SAJTU 

2.13. INFORMACIJE O PODACIMA, ISPRAVLJANJE I BRISANJE PODATAKA

2.14. PRAVO ZAHTEVANJA OGRANIČENJA OBRADE

3. ČUVANJE PODATAKA NA OVOM VEB-SAJTU

3.1. KOLAČIĆI

3.2. SAGLASNOST ZA KOLAČIĆE SA COOKIEBOT

3.3. KONTAKT OBRAZAC

3.4. ZAHTEV E-MAILOM, TELEFONOM ILI FAKSOM 

3.5. TYPEFORM

3.6. HUBSPOT CRM

3.7. REGISTRACIJA NA OVAJ VEBSAJT

3.8. REGISTRACIJA SA GOOGLE

3.9. REGISTRACIJA PREKO FACEBOOK CONNECT-A

4. DRUŠTVENE MREŽE

4.1. ELEMENTI DRUŠTVENIH MREŽA SA SHARIFF-OM

4.2. FACEBOOK

4.3. TWITTER

4.4. INSTAGRAM

4.5. LINKEDIN

4.6. XING

4.7. ekomi

4.8. Pinterest

5. ALATI ZA ANALIZU I OGLAŠAVANJE

5.1. GOOGLE TAG MANAGER

5.2. GOOGLE ANALITIKA

5.3. HOTJAR

5.4. WP STATISTICS

5.5. GOOGLE ADS

5.6. GOOGLE ADSENSE (NIJE PERSONALIZOVANO)

5.7. GOOGLE REMARKETING

5.8. GOOGLE CONVERSION-TRACKING

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

5.10. FACEBOOK PIXEL 

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

5.12. SENTRY

5.13. OUTBRAIN

5.14. TIKTOK 

5.15 Brandvatch

5.16 UKSCam

5.17. Windsor.ai

6. BILTEN (NEWSLETTER)

6.1. PODACI ZA BILTEN (NEWSLETTER)

6.2. GEMEINSAME NUTZUNG DER KUNDENDATEN DER CURADEN AG

6.3. MAILCHIMP 

6.4. SENDGRID/TWILIO

7. PROGRAMSKI DODACI I ALATI

7.1. YOUTUBE SA PROŠIRENOM INTEGRACIJOM ZAŠTITE PODATAKA

7.2. VIMEO BEZ PRAĆENJA

7.3. GOOGLE MAPS

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

7.5. WORDFENCE

7.6. MANAGEWP 

7.7 Registracija sa Apple ID-om

8. PROVAJDERI E-TRGOVINE I USLUGA PLAĆANJA

8.1. OBRADA PODATAKA O KLIJENTIMA I UGOVORIMA

8.2. PRENOS PODATAKA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA ZA ONLAJN PRODAVNICE, TRGOVCE I DOSTAVU ROBE

8.3. PRENOS PODATAKA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA ZA USLUGE I DIGITALNI SADRŽAJ

8.4. PROVERA KREDITNE SPOSOBNOSTI

8.5. PLATNI SERVISI

8.6. PAYPAL 

8.7. STRIPE

8.8. SOFORTÜBERWEISUNG

8.9. UNZER 

8.10. AMERICAN EXPRESS 

8.11. MASTERCARD

8.12. VISA

8.13. PAYU

8.14. ZAHLUNGSDIENSTE

8.15. APPLE PAY 

8.16. GOOGLE PAY

8.17. AMAZON PAY

8.18 NAKNADNO PLAĆANJE

8.19 TABULA


9. ONLINE AUDIO I VIDEO SASTANCI (KONFERENCIJSKI ALATI)

9.1. OBRADA PODATAKA

9.2. SVRHA I PRAVNI OSNOV

9.3. VREME ČUVANJA

9.4. KORIŠĆENI KONFERENCIJSKI ALATI

9.5. WEBEX

10. PRILAGOĐENE USLUGE

10.1. UPRAVLJANJE PODACIMA PODNOSIOCA ZAHTEVA

10.2. OBIM I SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

10.3. PERIOD ARHIVIRANJA PODATAKA

10.4. PRIJEM U GRUPU PODNOSILACA ZAHTEVA

Od: 1. April 2024

1. PREGLED ZAŠTITE PODATAKA

1.1. OPŠTE INFORMACIJE

Sledeće informacije će Vam pružiti jednostavan pregled onoga što se događa sa Vašim ličnim podacima kada posetite ovu veb lokaciju. Termin „lični podaci“ obuhvata sve podatke koji se mogu koristiti za Vašu ličnu identifikaciju. Za detaljne informacije o predmetu zaštite podataka, pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka, koju smo uključili ispod ove kopije.

1.2. BELEŽENJE PODATAKA NA OVOJ VEB STRANICI

Ko je odgovorna strana za evidentiranje podataka na ovom veb-sajtu (tj. „kontrolor“)?

Podatke na ovom veb-sajtu obrađuje operater veb-sajta, čiji su kontakt podaci dostupni u odeljku „Informacije o odgovornoj strani (koji se u GDPR-u naziva „kontrolor”)” u ovoj Politici privatnosti.

Kako beležimo Vaše podatke?

Prikupljamo Vaše podatke kao rezultat Vašeg deljenja tih podataka sa nama. Ovo može, na primer, biti informacija koju unosite u naš obrazac za kontakt.

Ostale podatke će naši IT sistemi beležiti automatski ili nakon što pristanete na njihovo čuvanje tokom posete veb-sajtu. Ovi podaci se prvenstveno sastoje od tehničkih informacija (npr. veb pretraživač, operativni sistem ili vreme pristupanja sajtu). Ove informacije se automatski beleže kada pristupite ovom veb-sajtu.

U koje svrhe koristimo Vaše podatke?

Deo informacija se generiše kako bi se garantovalo prikazivanje veb-sajta bez grešaka. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu načina na koji koristite veb-sajt.

Koja prava imate u vezi Vaših informacija?

Imate pravo da u bilo kom trenutku dobijete informacije o izvoru, primaocima i svrsi Vaših arhiviranih ličnih podataka bez plaćanja naknade za to. Takođe imate pravo da zahtevate da se Vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako ste dali saglasnost za obradu podataka, imate mogućnost da opozovete ovu saglasnost u bilo kom trenutku, što će uticati na svu buduću obradu podataka. Štaviše, imate pravo da zahtevate da se obrada Vaših podataka ograniči pod određenim okolnostima. Osim toga, imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu.

Ne ustručavajte se da nas kontaktirate u bilo kom trenutku ako imate pitanja o ovom ili bilo kom drugom pitanju u vezi sa zaštitom podataka.


1.3. ALATI ZA ANALIZU I ALATI KOJE PRUŽAJU TREĆE STRANE

Postoji mogućnost da će Vaši obrasci pregledanja biti statistički analizirani kada posetite ovu veb lokaciju. Takve analize se prvenstveno izvode sa programima za analizu.

Za detaljne informacije o ovim programima analize pogledajte našu Deklaraciju o zaštiti podataka u nastavku.


2. Opšte i obavezne informacije

2.1. ZAŠTITA PODATAKA

Operateri ovog veb-sajta i njegovih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu Vaših ličnih podataka. Dakle, mi postupamo sa Vašim ličnim podacima kao poverljivim informacijama i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kad god koristite ovu veb lokaciju, prikupljaće se različiti lični podaci. Lični podaci obuhvataju podatke koji se mogu koristiti za Vašu ličnu identifikaciju. Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo, kao i u koje svrhe koristimo ove podatke. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se informacije prikupljaju.

Ovim Vas savetujemo da prenos podataka putem Interneta (tj. putem e-mail komunikacija) može biti podložan bezbednosnim prazninama. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa trećih lica.

2.2. INFORMACIJE O ODGOVORNOJ STRANI (KOJA SE U GDPR-U NAZIVA „KONTROLOR“)

Kontrolor obrade podataka na ovoj veb stranici je:

Oralent d.o.o.

Uroša Martinovića 14/5

11070 Beograd

Email: info@oralent.rs

Kontrolor je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima donosi odluke o svrhama i resursima za obradu ličnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte itd.).

2.3. TRAJANJE ČUVANJA PODATAKA

Osim ako u ovoj Politici privatnosti nije naveden određeniji period čuvanja, Vaši lični podaci će ostati kod nas sve dok svrha za koju su prikupljeni bude važila. Ako podnesete opravdani zahtev za brisanje ili opozovete svoju saglasnost za obradu podataka, Vaši podaci će biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonski dozvoljene razloge za čuvanje Vaših ličnih podataka (npr. periodi zadržavanja po osnovu poreskog ili komercijalnog zakona); u drugom slučaju, brisanje će se izvršiti nakon što ovi razlozi prestanu da važe.

2.4. OPŠTE INFORMACIJE O PRAVNOM OSNOVU ZA OBRADU PODATAKA NA OVOM VEB-SAJTU 

Ako ste dali saglasnost za obradu podataka, Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu člana 6 (1) (a) GDPR-a ili člana 9 (2) (a) GDPR-a, ako se posebne kategorije podataka obrađuju u skladu sa čl. 9 (1) DSGVO. U slučaju izričitog pristanka na prenos ličnih podataka u treće zemlje, obrada podataka se takođe zasniva na članu 49 (1) (a) GDPR-a. Ako ste dali saglasnost za čuvanje kolačića ili pristup informacijama na Vašem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka se dodatno zasniva na čl. 25 (1) TTDSG-a. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku. Ako su Vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za sprovođenje predugovornih mera, obrađujemo Vaše podatke na osnovu člana 6 (1) (b) GDPR-a. Štaviše, ako su Vaši podaci potrebni za ispunjenje zakonske obaveze, obrađujemo ih na osnovu člana 6 (1) (c) GDPR-a. Obrada podataka se takođe može vršiti na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa članom 6 (1) (f) GDPR-a. Informacije o relevantnom pravnom osnovu u svakom pojedinačnom slučaju date su u narednim stavovima ove Politike privatnosti.

2.5. ODREĐIVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu kompaniju.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Švajcarska

Phone: +41 79 458 18 33

E-mail: gdpr@curaden.ch

2.6. INFORMACIJE O PRENOSU PODATAKA U SAD I DRUGE ZEMLJE KOJE NISU ČLANICE EU

Između ostalog, koristimo alate kompanija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim, iz perspektive zaštite podataka nebezbednim zemljama koje nisu članice EU. Ako su ovi alati aktivni, Vaši lični podaci se potencijalno mogu preneti u ove zemlje koje nisu članice EU i tamo se mogu obrađivati. Moramo istaći da se u ovim zemljama ne može garantovati nivo zaštite podataka koji je uporediv sa onim u EU. Na primer, američka preduzeća imaju mandat da daju lične podatke bezbednosnim agencijama, a Vi kao vlasnik podataka nemate nikakve mogućnosti da se branite na sudu. Stoga se ne može isključiti da američke agencije (npr. Tajna služba) mogu da obrađuju, analiziraju i trajno arhiviraju Vaše lične podatke u svrhe nadzora. Mi nemamo kontrolu nad ovim aktivnostima obrade.

2.7. OPOZIV VAŠE SAGLASNOSTI ZA OBRADU PODATAKA

Širok spektar transakcija obrade podataka moguć je samo uz Vašu izričitu saglasnost. Takođe možete u bilo kom trenutku opozvati bilo koju saglasnost koju ste nam već dali. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo kog prikupljanja podataka do kojeg je došlo pre Vašeg opoziva.

2.8. PRAVO NA PRIGOVOR NA PRIKUPLJANJE PODATAKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA; PRAVO NA PRIGOVOR NA DIREKTNO OGLAŠAVANJE (ČL. 21 GDPR-A)

U SLUČAJU DA SE PODACI OBRAĐUJU NA OSNOVU ČL. 6(1)(E) ILI (F) GDPR-a, IMATE PRAVO DA U BILO KOM TRENUTKU ULOŽITE PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH LIČNIH PODATAKA NA OSNOVU RAZLOGA KOJI PROIZILAZE IZ VAŠE ODREĐENE SITUACIJE. OVO SE TAKOĐE ODNOSI NA SVAKO PROFILISANJE ZASNOVANO NA OVIM ODREDBAMA. DA BISTE UTVRDILI PRAVNI OSNOV NA KOJEM SE ZASNIVA BILO KAKVA OBRADA PODATAKA, POGLEDAJTE OVU IZJAVU O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE LIČNE PODATKE NA KOJE SE PRIGOVOR ODNOSI, OSIM U SLUČAJU DA MOŽEMO DA PREDSTAVIMO UBEDLJIVE RAZLOGE ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA U SVRHU ZAŠTITE, KOJI SU VAŽNIJI OD VAŠIH INTERESA, PRAVA I SLOBODA ILI AKO JE SVRHA OBRADE TRAŽENJE, OSTVARIVANJE ILI ODBRANA ZAKONSKIH PRAVA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21(2) GDPR-a).

2.9. PRAVO NA PODNOŠENJE ŽALBE NADLEŽNOM NADZORNOM ORGANU

U slučaju kršenja GDPR-a, vlasnici podataka imaju pravo da podnesu žalbu nadzornom organu, i to u državi članici u kojoj obično imaju prebivalište, radno mesto ili u mestu gde se navodno kršenje dogodilo. Pravo na žalbu je na snazi bez obzira na sve druge administrativne ili sudske postupke koji su dostupni kao pravni resursi.

2.10. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

Imate pravo da zahtevate da sve podatke koje automatski obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti ili u cilju ispunjenja ugovora predamo Vama ili trećoj strani u formatu koji se obično koristi, mašinski čitljivom. Ako treba da zahtevate direktan prenos podataka drugom kontroloru, to će biti učinjeno samo ako je to tehnički izvodljivo.

2.11. SSL I/ILI TLS ENKRIPCIJA

Iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, kao što su narudžbenice ili upiti koje nam šaljete kao operateru veb-sajta, ova veb lokacija koristi SSL ili TLS program za enkripciju. Šifrovanu vezu možete prepoznati tako što ćete proveriti da li se adresna linija veb pretraživača prebacuje sa „http://“ na „https://“, kao i po izgledu ikone katanca u liniji pretraživača.

Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, treće strane ne mogu da čitaju podatke koje nam šaljete.

2.12. ŠIFROVANE PLATNE TRANSAKCIJE NA OVOM SAJTU

Ako postoji obaveza da nam dostavite svoje podatke o plaćanju (npr. broj računa za ovlašćenje za direktno zaduživanje) nakon zaključenja plaćenog ugovora, ovi podaci će biti potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije korišćenjem uobičajenih metoda plaćanja (Visa/MasterCard, direktno zaduživanje) vrše se isključivo putem šifrovane SSL ili TLS veze. Šifrovanu vezu možete prepoznati po tome što se adresna linija pretraživača menja sa „http://“ na „https://“ i po simbolu katanca u liniji pregledača.

Sa šifrovanom komunikacijom, treće strane ne mogu čitati detalje o plaćanju koje nam pošaljete.

2.13. INFORMACIJE O PODACIMA, ISPRAVLJANJE I BRISANJE PODATAKA

U okviru važećih zakonskih odredbi, imate pravo da u bilo kom trenutku zahtevate informacije o Vašim arhiviranim ličnim podacima, njihovom izvoru i primaocima, kao i svrsi obrade Vaših podataka. Takođe možete imati pravo da se Vaši podaci isprave ili izbrišu. Ako imate pitanja o ovoj temi ili bilo koja druga pitanja o ličnim podacima, ne oklevajte da nas kontaktirate u bilo kom trenutku.

2.14. PRAVO ZAHTEVANJA OGRANIČENJA OBRADE

Imate pravo da zahtevate uvođenje ograničenje obrade Vaših ličnih podataka. Da biste to uradili, možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku. Pravo zahtevanja ograničenja obrade primenjuje se u sledećim slučajevima:

U slučaju da osporite tačnost Vaših podataka koje smo arhivirali, obično će nam trebati neko vreme da proverimo ovu tvrdnju. Za vreme dok traje ova istraga, imate pravo da zahtevate da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka.

Ako je obrada Vaših ličnih podataka bila ili se sprovodi na nezakonit način, imate mogućnost da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka umesto da zahtevate brisanje ovih podataka.

Ako nam Vaši lični podaci više nisu potrebni i oni su Vam potrebni za ostvarivanje, odbranu ili traženje zakonskih prava, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka umesto njihovog brisanja.

Ako ste uložili prigovor u skladu sa čl. 21(1) GDPR-a, Vaša i naša prava će morati da se odmere jedno protiv drugog. Sve dok nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

Ako ste ograničili obradu Vaših ličnih podataka, ovi podaci – sa izuzetkom njihovog arhiviranja – mogu se obrađivati samo uz Vašu saglasnost ili za traženje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava ili za zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih lica, kao i iz važnih razloga od javnog interesa koje navodi Evropska unija ili država članica EU.


3. Čuvanje podataka na ovom veb-sajtu

3.1. KOLAČIĆI

Naš veb sajt i stranice koriste ono što se popularno naziva „kolačićima“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne oštećuju Vaš uređaj. Oni se ili privremeno čuvaju tokom trajanja sesije (kolačići sesije) ili se trajno arhiviraju na Vašem uređaju (trajni kolačići). Kolačići sesije se automatski brišu kada prekinete posetu. Trajni kolačići ostaju arhivirani na Vašem uređaju sve dok ih Vi ne izbrišete ili ih Vaš veb pretraživač automatski izbriše.

U nekim slučajevima moguće je da se kolačići trećih strana čuvaju na Vašem uređaju kada uđete na naš sajt (kolačići trećih strana). Ovi kolačići omogućavaju Vama ili nama da iskoristimo određene usluge koje nudi treća strana (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije veb-sajta ne bi funkcionisale u odsustvu kolačića (npr. funkcija korpe za kupovinu ili prikaz video zapisa). Svrha drugih kolačića može biti analiza korisničkih obrazaca ili prikazivanje promotivnih poruka.

Kolačići, koji su potrebni za obavljanje transakcija elektronske komunikacije (obavezni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite da koristite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju korpe za kupovinu) ili oni koji su neophodni za optimizaciju veb-stranice ( npr. kolačići koji pružaju merljiv uvid u veb publiku), čuvaju se na osnovu čl.6 (1)(f) GDPR-a, osim ako se ne navede drugačija pravna osnova. Operater veb-sajta ima legitiman interes za čuvanje kolačića kako bi obezbedio tehnički bez grešaka i optimizovano pružanje usluga operatera. Ako je zatražen Vaš pristanak za čuvanje kolačića, odgovarajući kolačići se čuvaju isključivo na osnovu dobijene saglasnosti (čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a); ova saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Imate mogućnost da podesite svoj pretraživač na takav način da ćete biti obavešteni svaki put kada se kolačići postave i da dozvolite prihvatanje kolačića samo u određenim slučajevima. Takođe možete isključiti prihvatanje kolačića u određenim slučajevima ili uopšteno, ili aktivirati funkciju brisanja za automatsko brisanje kolačića kada se pregledač zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcije ove veb-stranice mogu biti ograničene.

U slučaju da se koriste kolačići trećih strana ili ako se kolačići koriste u analitičke svrhe, posebno ćemo vas obavestiti u vezi sa ovom Politikom zaštite podataka i, ako je primenjivo, zatražiti Vašu saglasnost.

3.2. SAGLASNOST ZA KOLAČIĆE SA COOKIEBOT

Naš veb-sajt koristi tehnologiju saglasnosti od Cookiebot-a da di dobio Vašu saglasnost za skladištenje određenih kolačića na Vašem krajnjem uređaju ili za korišćenje određenih tehnologija i da to dokumentuje na način koji je usklađen sa zaštitom podataka. Dobavljač ove tehnologije je Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danska (u daljem tekstu “Cookiebot”).

Kada otvorite našu veb stranicu, uspostavlja se veza sa serverima Cookiebot-a da bismo dobili Vašu saglasnost i pružili Vam druga objašnjenja u vezi sa upotrebom kolačića. Cookiebot će zatim sačuvati kolačić u Vašem pretraživaču kako bi identifikovao saglasnost koju ste dali ili njen opoziv. Podaci prikupljeni na ovaj način se čuvaju sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, izbrišemo sam kolačić Cookiebot ili svrha za koju se podaci čuvaju više ne važi. Obaveze zakonskog skladištenja ostaju nepromenjene.

Cookiebot se koristi za dobijanje zakonski propisane saglasnosti za korišćenje kolačića. Pravni osnov za to je čl. 6(1)(c) GDPR-a.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji obezbeđuje da se lični podaci posetilaca naše veb stranice obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

3.3. KONTAKT OBRAZAC

Ako nam pošaljete upite putem našeg obrasca za kontakt, informacije navedene u njemu, kao i sve kontakt podatke navedene u njemu, ćemo sačuvati kako bismo mogli da obradimo Vaš upit i u slučaju da imamo dodatnih pitanja. Nećemo deliti ove informacije bez Vašeg pristanka.

Obrada ovih podataka se zasniva na čl. 6(1)(b) GDPR-a, ako se Vaš zahtev odnosi na izvršenje ugovora ili ako je potrebno sprovesti predugovorne mere. U svim drugim slučajevima obrada se zasniva na našem legitimnom interesu za efektivnu obradu zahteva upućenih nama  (Art. 6(1)(f) GDPR-a) ili na osnovu Vašeg pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR-a) ako je to zatraženo; saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Informacije koje ste uneli u kontakt obrazac ostaće kod nas sve dok ne zatražite od nas da izbrišemo podatke, opozovete svoju saglasnost za arhiviranje podataka ili ako svrha zbog koje se podaci arhiviraju više ne postoji (npr. nakon što smo zaključili naš odgovor na Vaš upit). Ovo ne dovodi u pitanje bilo koje obavezne zakonske odredbe – posebno periode zadržavanja.

3.4. ZAHTEV E-MAILOM, TELEFONOM ILI FAKSOM 

Ako nas kontaktirate e-mailom, telefonom ili faksom, Vaš zahtev, uključujući sve rezultirajuće lične podatke (ime, zahtev) ćemo sačuvati i obrađivati u svrhu obrade Vašeg zahteva. Ne prosleđujemo ove podatke bez Vašeg pristanka.

Ovi podaci se obrađuju na osnovu čl. 6(1)(b) GDPR-a ako se Vaš upit odnosi na ispunjenje ugovora ili je potreban za izvršenje predugovornih mera. U svim ostalim slučajevima, podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa za efikasno postupanje sa upitima koji su nam dostavljeni (čl. 6(1)(f) GDPR-a) ili na osnovu Vašeg pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR-a) ako je dobijen; saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Podaci koje ste nam poslali putem zahteva za kontakt ostaju kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo Vašu saglasnost za skladištenje ili svrha skladištenja podataka ne prođe (npr. nakon završetka Vašeg zahteva). Obavezne zakonske odredbe – posebno zakonski periodi zadržavanja – ostaju nepromenjene.

3.5. TYPEFORM

Integrisali smo Tipeform na ovoj veb stranici. Provajder je Tipeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barselona, Španija (u daljem tekstu Tipeform).

Tipeform nam omogućava da kreiramo onlajn obrasce i da ih ugradimo na našu veb stranicu. Podaci koje unesete u naše Tipeform formulare će se čuvati na serverima Tipeform-a sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, dok ne opozovemo vašu saglasnost za skladištenje ili svrha skladištenja podataka više ne važi (npr. nakon što je vaš zahtev obrađen). Obavezne zakonske odredbe – posebno periodi zadržavanja – ostaju nepromenjene.

Upotreba Tipeform-a je zasnovana na članu 6. stav 1. slovo f GDPR-a. Operater veb-sajta ima legitiman interes za funkcionisanje onlajn formulara. Ukoliko je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se vrši isključivo na osnovu člana 6. stav 1. tačka a GDPR i člana 25. stav B. Uzimanje otiska prsta na uređaju) u smislu TTDSG. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

NAREĐELJE SE IZVRŠAVA

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahteva zakon o zaštiti podataka, koji obezbeđuje da obrađujemo samo lične podatke posetilaca naše veb stranice u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

3.6. HUBSPOT CRM

Koristimo Hubspot CRM na ovom veb-sajtu. Provajder je Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (u daljem tekstu Hubspot CRM).

Hubspot CRM nam omogućava, između ostalog, da upravljamo postojećim i potencijalnim kupcima i kontaktima kupaca, da komuniciramo sa Vama i da planiramo i sprovodimo marketinške aktivnosti u skladu sa Vašim interesovanjima. Hubspot CRM nam omogućava da zabeležimo, sortiramo i analiziramo interakcije klijenata putem e-pošte, društvenih medija ili telefona na više kanala. Lični podaci prikupljeni na ovaj način mogu se proceniti i koristiti za komunikaciju sa potencijalnim klijentom ili marketinške mere (npr. slanje biltena). Hubspot CRM nam takođe omogućava da prikupljamo i analiziramo ponašanje korisnika naših kontakata na našem veb-sajtu.

Korišćenje Hubspot CRM-a je zasnovano na čl. 6(1)(f) GDPR-a. Operater veb-sajta ima legitiman interes za najefikasnije upravljanje i komunikaciju sa korisnicima. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Za detalje, pogledajte Hubspotovu politiku privatnosti: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Prenos podataka u SAD zasniva se na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji obezbeđuje da se lični podaci posetilaca našeg veb-sajta obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

3.7. REGISTRACIJA NA OVAJ VEBSAJT

Imate mogućnost da se registrujete na ovom veb-sajtu da biste mogli da koristite njegove dodatne funkcije. Podatke koje unesete koristićemo samo u svrhu korišćenja odgovarajuće ponude ili usluge za koju ste se registrovali. Zahtevane informacije koje tražimo prilikom registracije moraju biti unete u potpunosti. U suprotnom, odbacićemo registraciju.

Da bismo Vas obavestili o bilo kakvim važnim promenama u obimu našeg portfolia ili u slučaju tehničkih izmena, koristićemo e-mail adresu koju ste uneli tokom procesa registracije.

Podatke unete tokom procesa registracije ćemo obraditi na osnovu Vašeg pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR-a).

Podatke zabeležene tokom procesa registracije čuvaćemo sve dok ste registrovani na ovom veb-sajtu. Nakon toga, takvi podaci će biti izbrisani. Ovo ne dovodi u pitanje obavezne zakonske obaveze zadržavanja.

3.8. REGISTRACIJA SA GOOGLE

Umesto da se registrujete direktno na ovoj veb stranici, možete se registrovati na Google-u. Pružalac ove usluge je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Da biste se registrovali na Google-u, morate samo da unesete svoje Google ime i lozinku. Google će Vas identifikovati i potvrditi Vaš identitet na našem veb-sajtu.

Kada se prijavite pomoću Google-a, možda ćemo moći da koristimo određene informacije sa Vašeg naloga da bismo upotpunili Vaš profil kod nas. Vi odlučujete da li želite da se ove informacije koriste i ako da, koje su to informacije u okviru Vaših Google bezbednosnih podešavanja, koje možete pronaći ovde: https://myaccount.google.com/security i https://myaccount.google.com/permissions.

Obrada podataka povezana sa Google registracijom zasniva se na našem legitimnom interesu da učinimo proces registracije što jednostavnijim za naše korisnike (čl. 6(1)(f) GDPR-a). Pošto je upotreba funkcije registracije dobrovoljna i korisnici sami mogu odlučiti o odgovarajućim opcijama pristupa, nisu očigledna nikakva suprotstavljena dominantna prava subjekata podataka.

3.9. REGISTRACIJA PREKO FACEBOOK CONNECT-A

Umesto da se registrujete direktno na ovoj veb stranici, takođe imate mogućnost da se registrujete koristeći Facebook Connect. Pružalac ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema saopštenju Fejsbuka, prikupljeni podaci će biti prebačeni u SAD i druge zemlje treće strane.

Ako odlučite da se registrujete preko Facebook Connect-a i kliknete na dugme „Prijavi se preko Facebook-a”/„Poveži se sa Facebook-om”, bićete automatski povezani na Facebook platformu. Tamo se možete prijaviti koristeći svoje korisničko ime i lozinku. Kao rezultat toga, Vaš Facebook profil će biti povezan sa ovom veb lokacijom ili našim uslugama. Ova veza nam omogućava pristup podacima koje ste arhivirali na Fejsbuku. Ovi podaci obuhvataju prvenstveno sledeće:

Facebook ime

Facebook profilna i naslovna fotografija

Facebook naslovna fotografija

E-mail adresa arhivirana na Facebook-u

Facebook -ID

Facebook lista prijatelja

Facebook sviđanja (Informacije o “Lajkovima”)

Datum rođenja

Pol

Država

Jezik

Ove informacije će se koristiti za podešavanje, obezbeđenje i prilagođavanje Vašeg naloga. 

Registracija preko Facebook Connect-a i povezane transakcije obrade podataka se sprovode na osnovu Vašeg pristanka (čl. 6(1)(a) GDPR-a). Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku, što će uticati na sve buduće transakcije nakon toga.

Ukoliko se lični podaci prikupljaju na našem veb-sajtu uz pomoć ovde opisanog alata i prosleđuju Facebook-u, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland smo solidarno odgovorni za ovu obradu podataka (čl. 26 DSGVO). Zajednička odgovornost je ograničena isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosleđivanje Facebook-u. Obrada od strane Facebook-a koja se odvija nakon daljeg prenosa nije deo zajedničke odgovornosti. Obaveze koje su nam zajednički navedene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma se može naći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o privatnosti kada koristite Facebook alat i za bezbednu primenu alata na našem veb-sajtu. Facebook je odgovoran za bezbednost podataka Facebook proizvoda. Možete zahtevati svoja prava nosioca podataka (npr. zahtevi za informacijama) u vezi sa podacima koje Facebook obrađuje direktno preko Facebook-a. Ako kod nas potvrdite prava nosioca podataka, u obavezi smo da ih prosledimo Facebook-u.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Za više informacija pogledajte Facebook Uslove korišćenja i Facebook Politiku privatnosti podataka. Za pristup ovim informacijama koristite sledeće veze: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. DRUŠTVENE MREŽE

4.1. ELEMENTI DRUŠTVENIH MREŽA SA SHARIFF-OM

Koristimo elemente društvenih mreža na ovom veb-sajtu i njegovim stranicama (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, KSING, LinkedIn, Tumblr).

Po pravilu ćete moći da prepoznate ove elemente društvenih mreža zbog odgovarajućih logotipa društvenih mreža koji se pojavljuju. Da bismo garantovali zaštitu podataka na ovom veb-sajtu, koristimo ove elemente samo u kombinaciji sa takozvanim „Shariff“ rešenjem. Ova aplikacija sprečava elemente društvenih mreža koji su integrisani u ovu veb lokaciju da prenesu lične podatke odgovarajućem provajderu čim uđete na naš veb-sajt.

Direktna veza sa serverom provajdera neće biti uspostavljena sve dok ne aktivirate odgovarajući element društvenih mreža klikom na povezano dugme (koje ukazuje na Vašu saglasnost). Čim aktivirate element društvenih medija, odgovarajući provajder dobija informaciju da ste posetili ovu veb lokaciju sa svojom IP adresom. Ako ste istovremeno prijavljeni na svoj odgovarajući nalog društvenih mreža (npr. Facebook), odgovarajući provajder će moći da dodeli vašu posetu ovom veb-sajtu Vašem korisničkom nalogu.

Aktivacija dodatka predstavlja izjavu o saglasnosti kako je definisano u čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a. Imate mogućnost da opozovete ovu saglasnost u bilo kom trenutku, što će uticati na sve buduće transakcije.

Ova usluga se koristi za dobijanje saglasnosti za korišćenje određenih tehnologija predviđenih zakonom. Pravni osnov za to je čl. 6(1)(c) GDPR-a.

4.2. FACEBOOK

Na ovom veb-sajtu smo integrisali elemente društvene mreže Facebook. Pružalac ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema saopštenju Fejsbuka, prikupljeni podaci će biti prebačeni u SAD i druge zemlje treće strane.

Pregled elemenata društvenih medija na Fejsbuku dostupan je na sledećem linku:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ako je element društvenih mreža aktiviran, uspostaviće se direktna veza između Vašeg uređaja i Facebook servera. Kao rezultat toga, Facebook će dobiti informacije koje potvrđuju Vašu posetu ovom veb-sajtu sa Vašom IP adresom. Ako kliknete na dugme „Sviđa mi se“ (Facebook Like) dok ste prijavljeni na svoj Facebook nalog, možete povezati sadržaj ovog veb-sajta sa svojim Facebook profilom. Shodno tome, Facebook će moći da dodeli Vašu posetu ovoj veb lokaciji Vašem korisničkom nalogu. Moramo da naglasimo da mi kao provajder veb-sajta ne dobijamo nikakve informacije o sadržaju prenetih podataka i njihovom korišćenju od strane Fejsbuka. Za više informacija, pogledajte Politiku privatnosti podataka Facebook-a na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ukoliko je dato Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6 st. 1 GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ako Vaša saglasnost nije dobijena, korišćenje usluge će se odvijati na osnovu našeg legitimnog interesa da naše informacije učinimo što je moguće vidljivijim na društvenim mrežama.

U meri u kojoj se lični podaci prikupljaju na našoj veb lokaciji uz pomoć alata opisanog ovde i prosleđuju Facebook-u, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska smo zajednički odgovorni za ovu obradu podataka ( član 26 DSGVO). Zajednička odgovornost je ograničena isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosleđivanje Fejsbuku. Obrada od strane Facebook-a koja se odvija nakon daljeg prenosa nije deo zajedničke odgovornosti. Obaveze koje su nam zajednički navedene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma se može naći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o privatnosti kada koristite Facebook alat i za bezbednu primenu alata na našem veb-sajtu. Facebook je odgovoran za bezbednost podataka Facebook proizvoda. Možete istaći prava nosioca podataka (npr. zahtevi za informacijama) u vezi sa podacima koje Facebook obrađuje direktno preko Facebook-a. Ako kod nas potvrdite prava nosioca podataka, u obavezi smo da ih prosledimo Facebook-u.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

4.3. TWITTER

Integrisali smo funkcije platforme društvenih medija Twitter u ovu veb stranicu. Ove funkcije obezbeđuje Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Ako je element društvenih mreža aktiviran, uspostaviće se direktna veza između Vašeg uređaja i Twitter servera. Kao rezultat toga, Twitter će dobiti informacije o vašoj poseti ovoj veb lokaciji. Dok koristite Twitter i funkciju „Re-Tweet“, veb lokacije koje posećujete su povezane sa vašim Twitter nalogom i otkrivaju se drugim korisnicima. Moramo istaći da mi, provajderi veb-sajta i njegovih stranica, ne znamo ništa o sadržaju prenetih podataka i korišćenju ovih informacija od strane Twitter-a. Za više detalja, molimo pogledajte Twitter-ovu Deklaraciju o privatnosti podataka na: https://twitter.com/en/privacy.

Ukoliko je dobijeno Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ako Vaš pristanak nije dobijen, korišćenje usluge će se odvijati na osnovu našeg legitimnog interesa da naše informacije učinimo što je moguće vidljivijim na društvenim mrežama.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde:https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Imate mogućnost da resetujete podešavanja zaštite podataka na Twitter-u u podešavanjima naloga na https://twitter.com/account/settings.

4.4. INSTAGRAM

Integrisali smo funkcije javne medijske platforme Instagram na ovaj veb-sajt. Ove funkcije nudi Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Ako je element društvenih mreža aktiviran, uspostaviće se direktna veza između Vašeg uređaja i Instagram servera. Kao rezultat toga, Instagram će dobiti informacije o Vašoj poseti ovom veb-sajtu.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram nalog, možete da kliknete na dugme Instagram da biste povezali sadržaj sa ovog veb-sajta sa svojim Instagram profilom. Ovo omogućava Instagramu da Vašu posetu ovoj veb lokaciji dodeli Vašem korisničkom nalogu. Moramo istaći da mi kao provajder veb-sajta i njegovih stranica nemamo nikakva saznanja o sadržaju prenetih podataka i njihovoj upotrebi od strane Instagrama.

Ukoliko je dobijeno Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ako Vaš pristanak nije dobijen, korišćenje usluge će se odvijati na osnovu našeg legitimnog interesa da naše informacije učinimo što je moguće vidljivijim na društvenim mrežama.

Ukoliko se lični podaci prikupljaju na našem veb-sajtu uz pomoć ovde opisanog alata i prosleđuju na Facebook ili Instagram, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska smo solidarno odgovorni za ovu obradu podataka (čl. 26 DSGVO). Zajednička odgovornost je ograničena isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosleđivanje na Fejsbuk ili Instagram. Obrada od strane Fejsbuka ili Instagrama koja se odvija nakon daljeg prenosa nije deo zajedničke odgovornosti. Obaveze koje su nam zajednički navedene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma se može naći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o privatnosti kada koristite Facebook ili Instagram alat i za bezbednu primenu alata na našoj veb lokaciji. Facebook je odgovoran za bezbednost podataka Facebook ili Instagram proizvoda. Možete istaći prava nosioca podataka (npr. zahtevi za informacijama) u vezi sa podacima koje obrađuje Facebook ili Instagram direktno sa Facebook-om. Ako kod nas potvrdite prava nosioca podataka, u obavezi smo da ih prosledimo Facebook-u.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Za više informacija o ovoj temi, pogledajte Instagramovu Deklaraciju o privatnosti podataka na: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5. LINKEDIN

Ova veb lokacija koristi elemente LinkedIn mreže. Provajder je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svaki put kada pristupite stranici ovog veb-sajta koja sadrži elemente LinkedIn-a, uspostavlja se veza sa LinkedIn serverima. LinkedIn je obavešten da ste posetili ovu veb lokaciju sa svojom IP adresom. Ako kliknete na LinkedIn dugme „Preporuči“ i istovremeno ste prijavljeni na svoj LinkedIn nalog, LinkedIn će biti u poziciji da dodeli Vašu posetu ovoj veb lokaciji Vašem korisničkom nalogu. Moramo istaći da mi kao provajder veb-sajta nemamo nikakva saznanja o sadržaju prenetih podataka i njihovoj upotrebi od strane LinkedIn-a.

Ukoliko je dobijeno Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6 (1)(a) GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ako vaš pristanak nije dobijen, korišćenje usluge će se desiti na osnovu našeg legitimnog interesa da naše informacije učinimo što je moguće vidljivijim na društvenim mrežama.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Za dodatne informacije o ovoj temi, pogledajte LinkedIn-ovu Deklaraciju o privatnosti podataka na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.6. XING

Ova veb lokacija koristi elemente XING mreže. Provajder je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka.

Svaki put kada se pristupi nekoj od naših lokacija/stranica koje sadrže elemente XING-a, uspostavlja se veza sa XING-ovim serverima. Koliko znamo, to ne rezultira arhiviranjem bilo kakvih ličnih podataka. Konkretno, usluga ne čuva nikakve IP adrese niti analizira korisničke obrasce.

Ukoliko je dobijeno Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6 (1)(a) GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ako Vaš pristanak nije dobijen, korišćenje usluge će se desiti na osnovu našeg legitimnog interesa da naše informacije učinimo što je moguće vidljivijim na društvenim medijima.

Za više informacija o zaštiti podataka i dugmetu za deljenje XING, pogledajte Deklaraciju o zaštiti podataka kompanije Xing na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

4.7 eKomi

Користимо технологију компаније еКоми Холдинг ГмбХ, Зиммерстраßе 11, 10969 Берлин, Немачка („еКоми“) у сврху прегледа добављача и производа од стране наших купаца и за сопствено управљање квалитетом. Стога смо интегрисали софтвер за оцењивање од еКоми на овој веб страници. Овај софтвер за преглед вам омогућава да оставите анонимну рецензију вашег искуства са нама након што смо пружили нашу услугу. У ту сврху, лични подаци се шаљу еКоми. еКоми ће вам тада послати захтев за преглед. Ако пошаљете рецензију, еКоми ће је проверити и одобрити. еКоми такође прикупља, чува и користи личне податке у складу са одредбама Закона о заштити података. За ову техничку имплементацију закључен је уговор о обради налога са еКоми. еКоми предузима све организационе и техничке мере за заштиту ових података. У складу са законским роковима чувања, ови подаци се чувају, а затим бришу. Детаљније информације о заштити података еКоми можете пронаћи на ввв.екоми.де/де/датенсцхутз. Као део ваше рецензије путем еКоми-а, можете да унесете своју адресу е-поште, коју можемо користити да вас касније контактирамо у вези са вашом рецензијом. На овај начин можемо нпр. Б. одговорите појединачно на вашу критику, одговорите на ваша питања или пружите другу помоћ. Желимо да истакнемо да је давање ваше е-маил адресе добровољно. Правни основ за коришћење ваших података за слање е-поште је ваша сагласност у складу са чл. 6. лит.

4.8 Pinterest

На овој веб страници користимо елементе друштвене мреже Пинтерест, којом управља Пинтерест Еуропе Лтд., Палмерстон Хоусе, 2нд Флоор, Фениан Стреет, Дублин 2, Иреланд. Када приступите страници која садржи такав елемент, ваш претраживач успоставља директну везу са Пинтерест серверима. Овај елемент друштвених медија преноси податке дневника на Пинтерестов сервер у САД. Ови подаци дневника могу да садрже вашу ИП адресу, адресу посећених веб локација које такође садрже Пинтерест функције, тип и подешавања претраживача, датум и време захтева, начин на који користите Пинтерест и колачиће. Ако је сагласност добијена, горенаведено ће се користити. Услуга на основу члана 6. став 1. писма а ГДПР-а и члана 25. ТТДСГ. Сагласност се може опозвати у било ком тренутку. Осим ако није добијена сагласност, коришћење услуге је засновано на нашем легитимном интересу за постизање највеће могуће видљивости на друштвеним медијима. Додатне информације о сврси, обиму и даљој обради и коришћењу података од стране Пинтерест-а, као и о вашим сродним правима и опцијама за заштиту ваше приватности можете пронаћи у Пинтерест-овим информацијама о заштити података: хттпс://полици.пинтерест.цом/де/приваци -политика.

5. Alati za analizu i oglašavanje

5.1. GOOGLE TAG MANAGER

Koristimo Google Tag Manager. Provajder je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alatka koja nam omogućava da integrišemo alate za praćenje ili statističke podatke i druge tehnologije na naš veb-sajt. Sam Google Tag Manager ne kreira nikakve korisničke profile, ne čuva kolačiće i ne sprovodi nikakve nezavisne analize. On samo upravlja i pokreće alate integrisane preko njega. Međutim, Google Tag Manager prikuplja Vašu IP adresu, koja takođe može biti preneta Google-ovoj matičnoj kompaniji u Sjedinjenim Državama.

Google Tag Manager se koristi na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR-a. Operater veb-sajta ima legitiman interes za brzu i jednostavnu integraciju i administraciju različitih alata na svojoj veb lokaciji. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

5.2. GOOGLE ANALITIKA

Ovaj veb-sajt koristi funkcije usluge veb analize Google Analitics. Pružalac ove usluge je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google analitika omogućava operateru veb-sajta da analizira obrasce ponašanja posetilaca veb-sajta. U tom cilju, operater veb-sajta dobija različite korisničke podatke, kao što su stranice kojima se pristupa, vreme provedeno na stranici, korišćeni operativni sistem i poreklo korisnika. Ovi podaci su sažeti u korisničkom ID-u i dodeljeni odgovarajućem krajnjem uređaju posetioca veb lokacije.

Štaviše, Google analitika nam omogućava da beležimo Vaše pokrete i pomeranja miša i klikove, između ostalog. Google analitika koristi različite modele pristupa da bi povećala prikupljene skupove podataka i koristi tehnologije mašinskog učenja u analizi podataka.

Google analitika koristi tehnologije koje omogućavaju prepoznavanje korisnika u svrhu analize obrazaca ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak prsta na uređaju). Informacije o korišćenju veb-sajta koje beleži Google po pravilu se prenose na Google server u Sjedinjenim Državama, gde se čuvaju.

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Dodatak za pretraživač

Možete sprečiti snimanje i obradu Vaših podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač koji je dostupan na sledećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima od strane Google analitike, pogledajte Google-ovu izjavu o privatnosti podataka na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Koristimo Google Signals. Kad god posetite naš veb-sajt, Google analitika beleži, između ostalog, Vašu lokaciju, napredak Vaše pretrage i YouTube progresiju, kao i demografske podatke (podatke o posetiocima sajta). Ovi podaci se mogu koristiti za prilagođeno oglašavanje uz pomoć Google Signals-a. Ako imate Google nalog, informacije o posetiocima Vašeg sajta će biti povezane sa Vašim Google nalogom pomoću Google Signals-a i korišćene za slanje prilagođenih promotivnih poruka. Podaci se takođe koriste za sastavljanje anonimne statistike onlajn obrazaca naših korisnika.

Obrada podataka o ugovoru

Sklopili smo ugovor o obradi podataka sa Google-om i u potpunosti primenjujemo stroge odredbe nemačkih agencija za zaštitu podataka kada koristimo Google Analitiku.

Praćenje e-trgovine Google Analitike

Ovaj veb-sajt koristi „E-Commerce Tracking“, funkciju Google analitike. Uz pomoć E-Commerce Tracking-a, operater veb-sajta je u poziciji da analizira obrasce kupovine posetilaca veb-sajta u cilju poboljšanja onlajn marketinških kampanja operatera. U tom kontekstu se prate informacije, kao što su postavljene porudžbine, prosečne vrednosti porudžbina, troškovi isporuke i vreme od gledanja proizvoda do donošenja odluke o kupovini. Google može da objedini ove podatke pod ID-om transakcije, koji se dodeljuje odgovarajućem korisniku ili korisnikovom uređaju.

5.3. Hotjar

Ovaj veb-sajt koristi Hotjar. Provajder je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (veb-sajt: https://www.hotjar.com).

Hotjar je alatka koja se koristi za analizu obrazaca korišćenja ovog veb-sajta. Hotjar nam omogućava da, na primer, snimimo Vaše pokrete mišem i skrolovanja, kao i klikove. Tokom ovog procesa, Hotjar takođe ima mogućnost da odredi koliko dugo je Vaš kursor ostao na određenoj poziciji. Na osnovu ovih informacija, Hotjar sastavlja takozvane Heatmape, koje omogućavaju da se odredi koje delove veb stranice posetioci veb-sajta preferiraju.

Takođe smo u mogućnosti da utvrdimo koliko dugo ste ostali na stranici ovog veb-sajta i kada ste je napustili. Takođe možemo da utvrdimo u kom trenutku ste prekinuli unos u obrazac za kontakt (tzv. tokovi konverzije).

Štaviše, Hotjar se može koristiti za dobijanje direktne povratne informacije od posetilaca veb-sajta. Ova funkcija ima za cilj poboljšanje ponude veb-sajta.

Hotjar koristi tehnologije koje omogućavaju prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkih obrazaca (npr. kolačići ili primena otiska prsta uređaja).

Ukoliko je dobijeno Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ukoliko Vaša saglasnost nije dobijena, do korišćenja usluge će doći na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR-a; operater veb-sajta ima legitiman interes za analizu korisničkih obrazaca kako bi optimizovao i veb prezentaciju i reklamne aktivnosti operatera.

Deaktivacija Hotjar-a

Ako želite da deaktivirate snimanje podataka od strane Hotjar-a, kliknite na link ispod i pratite uputstva navedena ispod: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Imajte na umu da ćete morati posebno da deaktivirate Hotjar za svaki pretraživač i svaki uređaj.

Za detaljnije informacije o Hotjar-u i podacima koji će biti zabeleženi, molimo Vas da pogledate Deklaraciju o privatnosti podataka kompanije Hotjar na sledećem linku: https://www.hotjar.com/privacy.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji obezbeđuje da se lični podaci posetilaca našeg veb-sajta obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

5.4. WP STATISTICS

Ovaj veb-sajt koristi WP Statistics alat za analizu za statističku procenu poseta. Provajder je Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics se može koristiti za analizu koriščenja našeg veb-sajta. Pri tome, VP Statistics beleži, između ostalog, log datoteke (IP adresa, referal, korišćeni pretraživač (browser), poreklo korisnika, korišćeni internet pretraživač) i radnje koje su posetioci veb stranice preduzeli na sajtu (npr. klikovi i pregledi).

Podaci prikupljeni pomoću WP Statistics se čuvaju isključivo na našem serveru.

Upotreba ovog alata za analizu zasnovana je na čl. 6(1)(f) GDPR-a. Imamo legitiman interes za anonimnu analizu ponašanja korisnika kako bismo optimizovali i naše veb stranice i naše oglašavanje. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

5.5. GOOGLE ADS

Operater veb-sajta koristi Google Ads. Google Ads je onlajn promotivni program Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads nam omogućava da prikazujemo oglase u Google pretraživaču ili na sajtovima trećih strana, ako korisnik unese određene termine za pretragu u Google (ciljanje ključnih reči). Takođe je moguće postaviti ciljane oglase na osnovu korisničkih podataka koje Google poseduje (npr. podaci o lokaciji i interesovanja; ciljanje ciljne grupe). Kao operater veb-sajta, možemo kvantitativno da analiziramo ove podatke, na primer analizirajući koji termini za pretragu su doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko oglasa je dovelo do odgovarajućih klikova.

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.6. GOOGLE ADSENSE (NIJE PERSONALIZOVANO)

Ovaj veb-sajt koristi Google AdSense, uslugu za ugrađivanje oglasa koju pruža Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Koristimo Google AdSense u „nepersonalizovanom“ režimu. Za razliku od personalizovanog režima, oglasi se ne zasnivaju na Vašim prethodnim korisničkim obrascima i usluga ne generiše korisnički profil za Vas. Umesto toga, usluga koristi takozvane „kontekstne informacije“ da odabere oglase koje se objavljuju da biste ih videli. Izabrani oglasi se tako zasnivaju npr. na Vašoj lokaciji, sadržaju veb-sajta koji posećujete u to vreme ili terminima za pretragu koje koristite. Ukoliko želite da saznate više o razlikama između personalizovanog ciljanja i ciljanja koje nije personalizovano od strane Google AdSense-a, kliknite na sledeću vezu: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Imajte na umu da ako se Google Adsense koristi u nepersonalizovanom režimu, moguće je da se kolačići čuvaju ili da se koriste uporedive tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta na uređaju).

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Imate mogućnost da samostalno prilagodite podešavanja oglašavanja na svom korisničkom nalogu. Da biste to uradili, kliknite na link ispod i prijavite se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Za više informacija o Google-ovim tehnologijama oglašavanja, kliknite ovde: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7. GOOGLE REMARKETING

Ovaj veb-sajt koristi funkciju Remarketing Google analitike. Provajder ovih rešenja je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira Vaše obrasce korišćenja našeg veb-sajta (npr. klikove na određene proizvode), da bi Vam dodelio određene ciljne grupe oglašavanja i da bi Vam kasnije prikazao odgovarajuće onlajn ponude kada posetite druge onlajn ponude (ponovno oglašavanje ili ponovno ciljanje).

Štaviše, moguće je povezati ciljne grupe oglašavanja koje se generišu pomoću Google remarketinga sa funkcijama koje obuhvataju uređaj Google. Ovo omogućava prikazivanje prilagođenih reklamnih poruka zasnovanih na interesovanjima, u zavisnosti od Vašeg prethodnog korišćenja i obrazaca pretraživanja na uređaju (npr. mobilni telefon) na način koji je prilagođen Vama kao i na bilo kom od Vaših uređaja (npr. tablet ili računar ).

Ako imate Google nalog, imate opciju da uložite prigovor na personalizovano oglašavanje na sledećem linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Za dodatne informacije i relevantne propise o zaštiti podataka, pogledajte Google-ovu politiku privatnosti podataka na adresi: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Formiranje ciljnih grupa

Za formiranje ciljnih grupa koristimo, između ostalog, funkciju Google Remarketing usaglašavanja kupaca. Da bismo to postigli, prenosimo određene podatke o klijentima (npr. e-mail adrese) sa naših lista klijenata u Google. Ako su odgovarajući klijenti Google korisnici i prijavljeni su na svoje Google naloge, odgovarajuće oglasne poruke u okviru Google mreže (npr. YouTube, Gmail ili u pretraživaču) se prikazuju da bi ih videli.

Google praćenje konverzija

Ovaj veb-sajt koristi Google praćenje konverzija. Pružalac ove usluge je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Google praćenja konverzija, u poziciji smo da prepoznamo da li je korisnik izvršio određene radnje. Na primer, možemo analizirati koliko često se kliknulo i na koje dugme na našoj veb stranici i koji proizvodi se pregledaju ili kupuju sa određenom učestalošću. Svrha ovih informacija je sastavljanje statistike konverzije. Saznajemo koliko je korisnika kliknulo na naše oglase i koje su radnje izvršili. Ne dobijamo nikakve informacije koje bi nam omogućile da lično identifikujemo korisnike. Google kao takav koristi kolačiće ili slične tehnologije za prepoznavanje u svrhu identifikacije.

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Za više informacija o Google praćenju konverzija, pogledajte Google politiku zaštite podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.8. GOOGLE PRAĆENJE KONVERZIJA

Ova veb lokacija koristi Google praćenje konverzija. Dobavljač je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrov Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć Google praćenja konverzija, Google i mi možemo prepoznati da li je korisnik izvršio određene radnje. Na primer, možemo da procenimo koja dugmad na našoj veb stranici su kliknuta koliko često i koji proizvodi su posebno često pregledani ili kupljeni. Ove informacije se koriste za kreiranje statistike konverzije. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su radnje preduzeli. Ne dobijamo nikakve informacije pomoću kojih možemo lično identifikovati korisnika. Sam Google koristi kolačiće ili slične tehnologije za prepoznavanje za identifikaciju.

Korišćenje ove usluge zasniva se na vašoj saglasnosti u skladu sa članom 6. stav 1. Pismo a GDPR-a i članom 25. stav 1. TTDSG. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Više informacija o Google praćenju konverzija možete pronaći u Google-ovim propisima o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privaci?hl=de.

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

Ovaj veb-sajt koristi funkcije Google DoubleClick-a. Provajder je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, (u daljem tekstu “DoubleClick”).

DoubleClick se koristi za prikazivanje oglasa zasnovanih na interesovanjima širom Google mreže. Pomoću DoubleClick-a oglasi se mogu prilagoditi interesima gledaoca. Na primer, naši oglasi se mogu pojaviti u rezultatima Google pretrage ili u banerima povezanim sa DoubleClick-om.

Da bi mogao da prikaže korisnicima odgovarajući promotivni sadržaj, DoubleClick mora da prepozna odgovarajućeg posetioca kako bi mogao da alocira posećene veb-sajtove, klikove i druge informacije o načinima korišćenja. Da bi to uradio, DoubleClick primenjuje kolačiće ili slične tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta na uređaju). Snimljene informacije se objedinjuju u pseudonimni korisnički profil kako bi se odgovarajućem korisniku moglo prikazati adekvatno oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Za dodatne informacije o tome kako da uložite prigovor na oglase koje prikazuje Google, pogledajte sledeće veze: https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated.

5.10. FACEBOOK PIXEL 

Za merenje stopa konverzije, ovaj veb-sajt koristi piksel aktivnosti posetilaca Facebook-a. Pružalac ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema saopštenju Facebook-a, prikupljeni podaci će biti prebačeni u SAD i druge zemlje treće strane.

Ovaj alat omogućava praćenje posetilaca stranice nakon što su došli na veb-sajt provajdera kliknuvši na Facebook oglas. Ovo omogućava analizu efikasnosti Facebook oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta i optimizaciju budućih reklamnih kampanja.

Za nas kao operatere ovog veb-sajta, prikupljeni podaci su anonimni. Nismo u poziciji da donosimo bilo kakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook arhivira informacije i obrađuje ih, tako da je moguće uspostaviti vezu sa odgovarajućim korisničkim profilom i Facebook je u poziciji da koristi podatke u sopstvene promotivne svrhe u skladu sa Facebook Data Usage Policy. Ovo omogućava Facebook-u da prikazuje oglase na Facebook stranicama, kao i na lokacijama van Facebook-a. Mi kao operater ovog veb-sajta nemamo kontrolu nad korišćenjem takvih podataka.

Korišćenje ovih usluga nastaje na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25(1) TTDSG-a. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U meri u kojoj se lični podaci prikupljaju na našem veb-sajtu uz pomoć alata opisanog ovde i prosleđuju Facebook-u, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska smo zajednički odgovorni za ovu obradu podataka ( član 26 DSGVO). Zajednička odgovornost je ograničena isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosleđivanje Fejsbuku. Obrada od strane Facebook-a koja se odvija nakon daljeg prenosa nije deo zajedničke odgovornosti. Obaveze koje su nam zajednički navedene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma se može naći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru, mi smo odgovorni za pružanje informacija o privatnosti prilikom korišćenja Facebook alata i za bezbednu primenu alata na našem veb-sajtu. Facebook je odgovoran za bezbednost podataka Facebook proizvoda. Možete istaći prava nosioca podataka (npr. zahtevi za informacijama) u vezi sa podacima koje Facebook obrađuje direktno preko Facebook-a. Ako kod nas potvrdite prava nosilaca podataka, u obavezi smo da ih prosledimo Facebook-u.

U Facebook-ovim politikama privatnosti podataka, dodatne informacije o zaštiti Vaše privatnosti naći ćete na: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Takođe imate opciju da deaktivirate funkciju ponovnog oglašavanja „Prilagođena publika“ u odeljku podešavanja oglasa ispod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to uradili, prvo se morate prijaviti na Facebook.

Ako nemate Facebook nalog, možete deaktivirati bilo koje korisničko oglašavanje od strane Facebook-a na veb-sajtu Evropske alijanse za interaktivno digitalno oglašavanje: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

Ovaj veb-sajt koristi oznaku Insight sa LinkedIn-a. Ovu uslugu pruža LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka pomoću oznake LinkedIn Insight

Koristimo oznaku LinkedIn Insight da bismo dobili informacije o posetiocima našeg veb-sajta. Kada se posetilac veb-sajta registruje na LinkedIn-u, možemo da analiziramo ključne podatke o zanimanju (npr. nivo karijere, veličina kompanije, zemlja, lokacija, industrija, naziv radnog mesta) posetilaca našeg veb-sajta kako bi nam pomogli da bolje uskladimo naš sajt sa odgovarajućim ciljnim grupama. Takođe možemo da koristimo oznake LinkedIn Insight da bismo izmerili da li posetioci naših veb lokacija vrše kupovinu ili obavljaju druge radnje (merenje konverzije). Merenje konverzije se takođe može izvršiti na različitim uređajima (npr. sa računara na tablet). LinkedIn Insight Tag takođe ima funkciju ponovnog ciljanja koja nam omogućava da prikazujemo ciljano oglašavanje posetiocima našeg veb-sajta van veb-sajta. Prema LinkedIn-u, ne dolazi do identifikacije primaoca oglašavanja.

Sam LinkedIn takođe prikuplja datoteke evidencije (URL, URL upućivača, IP adresa, karakteristike uređaja i pretraživača i vreme pristupa). IP adrese se skraćuju ili (ako se koriste za pristupanje LinkedIn članovima na različitim uređajima) heširaju (pseudonimiziraju). Direktne identifikatore članova LinkedIn-a LinkedIn briše nakon sedam dana. Preostali pseudonimizovani podaci će biti izbrisani u roku od 180 dana.

Podatke koje prikuplja LinkedIn ne možemo mi kao operater veb-sajta dodeliti određenim pojedincima. LinkedIn će čuvati lične podatke prikupljene od posetilaca veb-sajta na svojim serverima u SAD i koristiti ih za sopstvene promotivne aktivnosti. Za detalje, pogledajte LinkedIn-ovu politiku privatnosti na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravni osnov

Ukoliko je dobijeno Vaše odobrenje (saglasnost), korišćenje navedene usluge će se odvijati na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 TTDSG-a (Nemački zakon o telekomunikacijama). Takva saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku. Ukoliko Vaša saglasnost nije dobijena, do korišćenja usluge će doći na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR-a; operater veb-sajta ima legitiman interes za efektivne reklamne promocije koje uključuju korišćenje društvenih medija.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Prigovor na korišćenje oznake LinkedIn Insight

Možete da odustanete od LinkedIn-ove analize ponašanja korisnika i ciljanog oglašavanja na sledećem linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Pored toga, članovi LinkedIn-a mogu da kontrolišu korišćenje svojih ličnih podataka u promotivne svrhe u podešavanjima naloga. Da biste sprečili LinkedIn da poveže informacije prikupljene na našem sajtu sa Vašim LinkedIn nalogom, morate da se odjavite sa svog LinkedIn naloga pre nego što posetite naš sajt.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji obezbeđuje da se lični podaci posetilaca našeg veb-sajta obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

OBRADA PODATAKA U SVRHU OGLAŠAVANJA

Na osnovu člana 6(1)(f) GDPR-a, kontrolor podataka ima legitiman interes da obrađuje podatke u reklamne svrhe. Za korišćenje personalizovanog pristupa klijentu, takođe zadržavamo korišćenje imena, prezimena, datuma rođenja, ulice, poštanskog broja i grada, po ovom pravnom osnovu. Vreme čuvanja ličnih podataka u reklamne svrhe proizlazi iz principa da li je čuvanje neophodno za potrebe reklamiranja. Pridržavamo se principa brisanja podataka najkasnije dve godine nakon što se više ne koriste u reklamne svrhe.

Sopstvene svrhe reklamiranja i reklamne svrhe trećih lica

Ukoliko ste zaključili ugovor sa nama ili Vam je poslat reklamni materijal, mi Vas posmatramo kao postojećeg kupca ili zainteresovanu stranu. U ovim slučajevima obrađujemo Vaše ime i adresu kako bismo Vam poslali informacije o novim proizvodima i uslugama. U okviru naših legitimnih interesa, zadržavamo pravo da Vaše kontakt podatke prenesemo kompanijama iz naše grupe kompanija i, ako je primenjivo, odabranim ugovornim partnerima, kako bi i oni mogli da Vas informišu o svojim proizvodima. 

Oglašavanje zasnovano na interesovanjima

Da bismo obezbedili da dobijate samo reklamne informacije za koje pretpostavljamo da bi Vas interesovale, kategorizujemo i dodajemo dodatne informacije Vašem korisničkom profilu. Statističke informacije kao i informacije o Vama (npr. osnovni podaci Vašeg korisničkog profila) se koriste u ovu svrhu. Cilj je da Vam pošaljemo reklame koje su prilagođene isključivo Vašim stvarnim ili uočenim potrebama i shodno tome da Vam ne smetamo nezanimljivim oglašavanjem.

Obrada reklamnih poruka

Reklamne poruke u naše ime obrađuje provajder usluga, kome u tu svrhu prosleđujemo Vaše podatke.

Pravo na prigovor

Možete da prigovorite na obradu podataka za gore navedene svrhe u bilo kom trenutku, besplatno, posebno za odgovarajući komunikacioni kanal i sa dejstvom za ubuduće. U tu svrhu dovoljno je poslati e-mail ili pismo na gore navedene kontakt podatke.

Ako uložite prigovor, uneta kontakt adresa će biti blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe. Želimo da istaknemo da se u izuzetnim slučajevima reklamni materijal i dalje može poslati privremeno nakon prijema Vašeg prigovora. To je iz tehničkih razloga zbog potrebnog vremena za oglašavanje i ne znači da nećemo sprovesti Vaš prigovor.

5.12. SENTRI

Kao deo našeg legitimnog interesa za tehnički besprekornu onlajn ponudu i njen ekonomski efikasan dizajn i optimizaciju u skladu sa članom 6. stav 1. tačka f GDPR-a, koristimo uslugu Sentri od Functional Softvare, Inc., Sentri 45, za prijavljivanje greške Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, SAD (u daljem tekstu „Sentri“).

Sa Sentri, greške u kodu se mogu prikupljati, evidentirati i analizirati u svrhu stabilnosti sistema. U tu svrhu, Sentri takođe prikuplja vaše podatke o korišćenju, kao što su: B. Vaš operativni sistem, softver instaliran na vašem uređaju, vaša IP adresa, tip vašeg pretraživača, operativni sistem ili prethodno posećena veb lokacija („referentna URL adresa“). Sentri prikuplja ove podatke pod pseudonimom i ne dozvoljava nam da vas identifikujemo kao korisnika.

To može dovesti do toga da vaši podaci budu prebačeni u SAD. Sa Sentri-jem smo zaključili ugovor o obradi porudžbina, prema kojem Sentri obrađuje vaše podatke samo u skladu sa našim uputstvima. Ovaj AVV takođe predviđa da će se prenos podataka u SAD od strane Sentri-a odvijati samo u okviru standardnih ugovornih klauzula.

Za više informacija o tome kako Sentri koristi vaše podatke, pogledajte politiku privatnosti Sentri na https://sentri.io/privaci/.

5.13. OUTBRAIN

Integrisali smo Outbrain na ovu veb stranicu. Dobavljač je Outbrain Inc., 39 Vest 13th Street, 3rd floor, Nev Iork, NI 10011, SAD (u daljem tekstu „Outbrain“).

Kada posetite veb lokaciju na kojoj je Outbrain integrisan, Outbrain kreira pseudonimni korisnički profil (korisnički ID) u kojem se čuva sadržaj koji ste pogledali ili pročitali. Dalji sadržaj ili oglašavanje zasnovano na interesovanjima može vam se tada preporučiti na našoj veb stranici ili na drugim veb lokacijama na kojima je Outbrain integrisan. U tu svrhu, tip vašeg uređaja, vaša IP adresa, tip vašeg pretraživača, posećene veb lokacije i pročitani članci, vreme pristupa i ID uređaja se čuvaju i sumiraju u vašem korisničkom ID-u.

Takođe koristimo Outbrain Pikel. Kada uđete na našu veb lokaciju, možemo da koristimo ovaj piksel da utvrdimo da li već imate Outbrain korisnički ID. Ovo omogućava oglašivačima iz Outbrain reklamne mreže da mere efikasnost svojih kampanja.

Ako je saglasnost dobijena, gorenavedeno će se koristiti. Usluga isključivo na osnovu člana 6. stav 1. pisma a GDPR i člana 25. TTDSG. Saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku. Ako saglasnost nije dobijena, korišćenje ove usluge je zasnovano na članu 6 (1) (f) GDPR; Operater veb sajta ima legitiman interes da analizira ponašanje korisnika kako bi optimizovao i svoju veb stranicu i oglašavanje.

Za dodatne informacije pogledajte Outbrain-ovu politiku privatnosti na: https://vvv.outbrain.com/legal/privaci#privaci-polici.

Takođe možete pronaći listu svih kolačića koje Outbrain koristi na sledećem linku: https://vvv.outbrain.com/privaci/cookies/.

Ako želite da vidite ili prilagodite svoj profil interesovanja na Outbrain-u, kliknite na sledeću vezu: https://mi.outbrain.com/recommendations-settings/home.

NAREĐELJE SE IZVRŠAVA

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahteva zakon o zaštiti podataka, koji obezbeđuje da obrađujemo samo lične podatke posetilaca naše veb stranice u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

5.14. TIKTOK

OPIS I OBIM OBRADE PODATAKA

Aplikacija za društvene mreže TikTok je međunarodni video portal. Koristi se za takozvanu sinhronizaciju usana muzičkih spotova i drugih kratkih video klipova. TikTok-om upravlja kineska kompanija BiteDance. TikTok-ova politika privatnosti čini osnovu na kojoj TikTok obrađuje sve podatke koje je TikTok prikupio od korisnika ili dali korisnici. Prema izjavi o zaštiti podataka, TikTok Technologi Limited („TikTok Ireland“) i TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK“) su odgovorni za obradu ličnih podataka. Izjava o zaštiti podataka obično se odnosi na „TikTok“, „mi“ ili „nas“ u skraćenom obliku. Ako ste dali saglasnost za oglašavanje, TikTok će koristiti vaše podatke da vam prikaže personalizovano oglašavanje.

PRAVNI OSNOV

Personalizovano oglašavanje koje vam TikTok prikazuje zasniva se na vašoj saglasnosti. U suprotnom, TikTok obrađuje podatke korisnika na osnovu ugovora (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo b GDPR), kao rezultat balansiranja interesa (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo f GDPR) ili da ispunjavaju zakonske obaveze (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo c GDPR). Saglasnost može da opozove korisnik, a obrada zasnovana na balansu interesa može da se prigovori u skladu sa članom 21 GDPR. Za detalje, pogledajte TikTok-ovu politiku privatnosti i uslove korišćenja (link ispod).

SVRHA

TikTok obrađuje lične podatke u različite svrhe, uključujući pružanje svojih usluga, obaveštavanje korisnika o promenama usluga, pružanje podrške korisnicima, omogućavanje korisnicima da dele korisnički sadržaj sa drugim korisnicima, za razvoj novih usluga ili ispunjavanje zakonskih propisa. obaveze. TikTok prikuplja, između ostalog, sledeće podatke o svojim korisnicima: podatke o profilu, korisnički sadržaj i podatke o korišćenju, podatke o lokaciji, informacije o odgovarajućim kontaktima/prijateljima. Za dodatne informacije o tome kako se vaši podaci koriste i koji podaci se obrađuju, pogledajte TikTok-ovu politiku privatnosti i uslove korišćenja (link ispod).

TRAJANJE ČUVANJA

TikTok zadržava podatke korisnika onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje usluge korisnicima, ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava u vezi sa dotičnim informacijama. Ako podaci korisnika nisu potrebni za pružanje usluge, TikTok će zadržati korisničke podatke samo onoliko dugo koliko TikTok može da sledi legitimnu poslovnu svrhu u čuvanju ovih podataka. Ako korisnik TikTok-a zatraži da se njegov nalog izbriše, on će u početku biti deaktiviran na nekoliko nedelja. Nalog će tada biti izbrisan. U ovom procesu, lični podaci korisnika u vezi sa funkcijom poruka u aplikaciji će takođe biti izbrisani. Poruke koje ste poslali drugim korisnicima TikTok usluge ostaju sačuvane na njihovim uređajima. U svojoj izjavi o zaštiti podataka (pogledajte vezu ispod), TikTok takođe ističe sve duže periode brisanja ili periode zadržavanja.

OTKAZ, PRIGOVOR I ZAVRŠETAK OBRADE

TikTok svojim korisnicima nudi mogućnost kontrole i upravljanja sopstvenim korisničkim podacima (ličnim podacima) putem opcija podešavanja. TikTok takođe nudi svojim korisnicima automatizovane informacione usluge koje vam pružaju informacije o tome kako se vaši podaci obrađuju. U okviru zakonskih uslova, takođe imate pravo na brisanje i ispravljanje podataka i možete uložiti prigovor na korišćenje vaših podataka ili ograničiti upotrebu i opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku.

DODATNA NAPOMENA

Imajte na umu da se TikTok-ovi Uslovi korišćenja i Politika privatnosti mogu promeniti u bilo kom trenutku. Redovno proveravajte da li su ovi tekstovi ažurni. Curaden ne preuzima nikakvu odgovornost za blagovremenost, tačnost ili potpunost datih informacija, koje se odnose na TikTok-ove uslove korišćenja i izjavu o zaštiti podataka. Naša obaveštenja o zaštiti podataka služe za pružanje informacija koje zahtevaju članovi 12 i dalje GDPR u meri u kojoj Curaden koristi TikTok usluge ugrađujući video zapise u jednu od naših veb stranica ili da TikTok koriste naši zaposleni za klijente.

TikTok uslovi korišćenja: https://vvv.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Izjava o zaštiti podataka: https://vvv.tiktok.com/legal/privaci-polici?lang=de#section-1

Pitanja o politici privatnosti TikTok-a: Za korisnike koji imaju pitanja o podacima.


5.15 Brandvatch

Koristimo usluge Brandvatch Group - Runtime Collective Limited, Sovereign House, Church Street, 1st Floor, Brighton, BN1 1UJ, Ujedinjeno Kraljevstvo („Brandvatch“) za prikupljanje informacija sa postova na društvenim medijima ili recenzija proizvoda objavljenih na platformama za recenzije potrošača osim TrustPilot o našem proizvodu ili uslugama koje direktno pominju Curaden. Informacije koje prikuplja Brandvatch su javno dostupne i stoga direktno kontrolišu autor ili izdavač. Brandvatch samo prima i šalje nam sadržaj objave ili pregleda: Brandvatch ne obrađuje nikakve druge lične podatke u okviru ovih aktivnosti obrade. Za više informacija o Brandvatch-ovoj praksi privatnosti, pogledajte politiku privatnosti kompanije.

Brandvatch i ProductBoard mogu preneti lične podatke u treću zemlju u toku pružanja svojih usluga. Dodatne informacije o takvim transferima možete pronaći u ovoj Politici privatnosti.


5.16 UKSCam

Koristimo UKSCam, UKSCam Inc, 814 Mission St, San Francisko, Kalifornija, SAD, da kreiramo toplotne mape, snimamo sesije i kako korisnici pretražuju više stranica kako bismo ih učinili lakšim za korišćenje, merenje dosega i sprovođenje istraživanja tržišta. U tu svrhu koristimo alat za analizu aplikacija iz UKSCam-a.

UKSCam obrađuje podatke samo kao procesor u skladu sa našim uputstvima, a ne za sopstvene potrebe. Ako aplikacija koristi mehanizme za praćenje ili korisničke profile, koristićemo ovu aplikaciju samo ako ste nam dali svoju prethodnu saglasnost za to.

5.17.Windsor.ai

Користимо Виндсор.аи, софтвер компаније Виндсор Гроуп АГ са седиштем у Баару, Швајцарска, који нам омогућава да преузмемо опште или јавно доступне податке, као и личне податке из различитих извора података преко АПИ интерфејса. Подаци се чувају на физичким серверима који се налазе у ЕУ, обрађују и припремају и стављају нам на располагање на стандардизован начин за преузимање. Више информација о заштити података можете пронаћи на веб локацији Виндсор.аи: хттпс://виндсор.аи/приваци-статемент/

Употреба овог алата за анализу је заснована на чл. 6 ст. Имамо легитиман интерес да анализирамо понашање корисника како бисмо оптимизовали и нашу веб страницу и наше оглашавање. Ако је затражен одговарајући пристанак, обрада се врши искључиво на основу члана 6. став 1. писма а ГДПР и члана 25. став 1. ТТДСГ, у оној мери у којој сагласност захтева складиштење колачића или приступ информацијама на крајњем уређају корисника (нпр. Б. Узимање отисака на уређају) у смислу ТТДСГ. Сагласност се може опозвати у било ком тренутку.

6. BILTEN (NEWSLETTER)

6.1. PODACI ZA BILTEN (NEWSLETTER)

Ako želite da primate bilten koji se nudi na ovom veb-sajtu od Vas će nam biti potrebna e-mail adresa, kao i informacije koje nam omogućavaju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da ste saglasni da primate bilten. Dalji podaci se ne prikupljaju ili se prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Za rukovanje biltenom koristimo provajdere usluga biltena, koji su opisani u nastavku.

6.2. ZAJEDNIČKA KORIŠĆENJE PODATAKA O KUPACIMA CURADEN AG

Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Švajcarska, razvija proizvode i usluge i čini ih dostupnim svim ugovornim partnerima grupe. Curaden AG takođe dizajnira mere oglašavanja, biltene i veb stranice zajedno sa svojim ugovornim partnerima. Podaci o kupcima kao što su B. E-mail adrese koje se koriste u reklamne svrhe i opšte komunikacije prikuplja Curaden AG zajedno sa svojim ugovornim partnerima. Oni su zajednički kontrolori u smislu odeljka 26 GDPR-a. Podaci se prikupljaju i obrađuju na osnovu Odeljka 6, stav 1 f) GDPR. Curaden AG i njegovi ugovorni partneri čine informacije koje se traže u skladu sa članovima 13. i 14. GDPR-a dostupnim subjektima podataka besplatno u preciznom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na jasnom i jednostavnom jeziku. Svaka strana daje drugoj strani sve potrebne informacije iz svoje oblasti odgovornosti.

6.3. MAILCHIMP 

Ovaj veb-sajt koristi usluge MailChimp-a za slanje svojih biltena. Provajder je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Između ostalog, MailChimp je servis koji se može koristiti za organizaciju i analizu slanja biltena. Kad god unesete podatke u svrhu pretplate na bilten (npr. Vaša e-mail adresa), informacije se čuvaju na MailChimp serverima u Sjedinjenim Državama.

Uz pomoć alata MailChimp, možemo analizirati učinak naših biltena. Ako otvorite e-mail koji je poslat preko MailChimp-a, datoteka koja je integrisana u e-mail (tzv. veb-odašiljač) povezuje se sa MailChimp serverima u Sjedinjenim Državama. Kao rezultat, može se utvrditi da li je poruka biltena otvorena i na koje linkove je primalac eventualno kliknuo. U to vreme se takođe beleže tehnički podaci (npr. vreme pristupa, IP adresa, tip pretraživača i operativni sistem). Ove informacije se ne mogu povezati sa odgovarajućim primaocem biltena. Njihova jedina svrha je izvođenje statističkih analiza newsletter kampanja. Rezultati takvih analiza mogu se koristiti za efikasnije prilagođavanje budućih biltena interesima njihovih primalaca.

Ako ne želite da dozvolite analizu od strane MailChimp-a, morate se odjaviti sa biltena. Dajemo Vam mogućnost da to uradite putem linka u svakoj poruci biltena.

Podaci se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka (Art. 6(1)(a) GDPR-a). Možete opozvati bilo koju saglasnost koju ste dali u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti sa biltena. Ovo ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije obrade podataka koje su se desile pre Vašeg opoziva.

Podatke koje ste ostavili kod nas u svrhu pretplate na bilten čuvaćemo sve dok se ne odjavite sa biltena ili provajdera usluge biltena i izbrisati ih sa liste distribucije biltena nakon što se odjavite. Podaci koji se čuvaju u druge svrhe kod nas ostaju nepromenjeni.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nakon što se odjavite sa liste za distribuciju biltena, Vašu e-mail adresu možemo sačuvati mi ili dobavljač usluge biltena na crnoj listi da bismo sprečili buduće slanje pošte. Podaci sa crne liste se koriste samo u ove svrhe i ne spajaju se sa drugim podacima. Ovo služi i Vašem i našem interesu da se pridržavamo zakonskih uslova prilikom slanja biltena (legitimni interes u smislu člana 6(1)(f) GDPR-a). Čuvanje na crnoj listi je neograničeno. Možete uložiti prigovor na čuvanje ako Vaši interesi nadmašuju naše legitimne interese.

Za više detalja, molimo vas da pogledate Politiku privatnosti podataka MailChimp-a na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji obezbeđuje da se lični podaci posetilaca našeg veb-sajta obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.

6.4. SENDGRID/TVILIO

Ova veb lokacija koristi Tvilio-ov softver za e-mail marketing SendGrid za slanje biltena. Dobavljač je Tvilio Germani GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 Minhen, Nemačka. SendGrid je servis koji se može koristiti za organizovanje i analizu distribucije biltena. Podaci koje unesete da biste primili bilten (npr. adresa e-pošte) se čuvaju na serverima SendGrid-a.

Serveri koje SendGrid koristi za obradu podataka nalaze se u SAD, odnosno vaša adresa e-pošte može biti preneta na njihov server u SAD. Možete saznati šta SendGrid radi u skladu sa propisima EU o zaštiti podataka u njihovoj politici privatnosti na https://vvv.tvilio.com/legal/privaci i https://vvv.tvilio.com/legal/data-protection- dodatak.

Naši bilteni poslati preko SendGrid-a nam omogućavaju da analiziramo ponašanje primalaca biltena. Ovo može uključivati, između ostalog: Analizira koliko je primalaca otvorilo poruku biltena i koliko često je kliknuto na koju vezu u biltenu. Uz pomoć takozvanog praćenja konverzija, takođe se može analizirati da li se unapred definisana radnja (npr. kupovina proizvoda na našoj veb stranici) desila nakon klika na link u biltenu. Obrada podataka se zasniva na vašoj saglasnosti (čl. 6 stav 1 lit. a GDPR). Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku tako što ćete se odjaviti sa biltena. Opoziv ostaje nepromenjen na zakonitost operacija obrade podataka koje su se već desile.

Ako ne želite da vas SendGrid analizira, morate se odjaviti sa biltena. U tu svrhu dajemo odgovarajući link u svakoj poruci biltena. Takođe možete da otkažete pretplatu na bilten direktno na veb lokaciji.

Podatke koje nam date u svrhu pretplate na bilten čuvaćemo sve dok se ne odjavite sa biltena i biće obrisani i sa naših servera i sa servera SendGrid-a nakon što se odjavite sa biltena. Podaci koje čuvamo u druge svrhe ostaju nepromenjeni.

Za više informacija pogledajte SendGrid-ovu politiku privatnosti na: https://sendgrid.com/policies/privaci/.

7. PROGRAMSKI DODACI I ALATI

7.1. YOUTUBE SA PROŠIRENOM INTEGRACIJOM ZAŠTITE PODATAKA

Naš veb-sajt ugrađuje video snimke sa veb-sajta YouTube. Operater veb-sajta je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Koristimo YouTube u proširenom režimu zaštite podataka. Prema YouTube-u, ovaj režim osigurava da YouTube ne čuva nikakve informacije o posetiocima ovog veb-sajta pre nego što pogledaju video. Ipak, to ne znači nužno da se deljenje podataka sa YouTube partnerima može isključiti kao rezultat proširenog režima zaštite podataka. Na primer, bez obzira da li gledate video, YouTube će uvek uspostaviti vezu sa Google DoubleClick mrežom.

Čim počnete da puštate YouTube video na ovom veb-sajtu, uspostaviće se veza sa YouTube serverima. Kao rezultat toga, YouTube server će biti obavešten koje ste naše stranice posetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube nalog dok posećujete naš sajt, omogućavate YouTube-u da direktno dodeli Vaše obrasce pregledanja Vašem ličnom profilu. Imate opciju da to sprečite tako što ćete se odjaviti sa svog YouTube naloga.

Štaviše, nakon što počnete da puštate video, YouTube će moći da postavi različite kolačiće na Vaš uređaj ili slične tehnologije za prepoznavanje (npr. otisak prsta uređaja). Uz pomoć ovih kolačića, YouTube će moći da dobije informacije o posetiocima naše Veb stranice. Između ostalog, ove informacije će se koristiti za generisanje video statistike sa ciljem poboljšanja pristupačnosti sajta i sprečavanja pokušaja prevare.

Pod određenim okolnostima, dodatne transakcije obrade podataka mogu biti pokrenute nakon što počnete da puštate YouTube video, koje su van naše kontrole.

Korišćenje YouTube-a je zasnovano na našem interesu da naš onlajn sadržaj predstavimo na privlačan način. Na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR-a, ovo je legitimni interes. Ukoliko je zatražen odgovarajući ugovor, obrada se odvija isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Za više informacija o tome kako YouTube rukuje korisničkim podacima, pogledajte YouTube politiku privatnosti podataka pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.2. VIMEO BEZ PRAĆENJA

Ova veb lokacija koristi dodatke Vimeo video portala. Provajder je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kad god posetite neku od naših stranica sa Vimeo video zapisima, uspostavlja se veza sa serverima Vimea. U vezi sa ovim, Vimeo server dobija informacije o tome koje ste od naših sajtova posetili. Vimeo takođe prima vašu IP adresu. Međutim, postavili smo Vimeo na takav način da Vimeo ne može da prati Vaše korisničke aktivnosti i ne postavlja nikakve kolačiće.

Koristimo Vimeo da bismo našu onlajn prezentaciju učinili privlačnom za Vas. Ovo je legitimni interes sa naše strane u skladu sa čl. 6(1)(f) GDPR-a. Ako je zatražena odgovarajuća izjava o saglasnosti (npr. u vezi sa čuvanjem kolačića), obrada će se odvijati isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a; data saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD zasnovan je na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije i, prema Vimeu, na „legitimnim poslovnim interesima“. Detalje možete pronaći ovde: https://vimeo.com/privacy.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima, pogledajte Vimeo politiku privatnosti podataka na: https://vimeo.com/privacy

7.3. GOOGLE MAPS

Ovaj veb-sajt koristi uslugu mapiranja Google Maps. Provajder je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Da biste omogućili korišćenje funkcija Google mapa, vaša IP adresa mora biti sačuvana. Ove informacije se po pravilu prenose na jedan od Google-ovih servera u Sjedinjenim Državama, gde se arhiviraju. Operater ovog veb-sajta nema kontrolu nad prenosom podataka. U slučaju da je Google Maps aktiviran, Google ima opciju da koristi Google veb fontove u svrhu ujednačenog prikaza fontova. Kada pristupite Google mapama, Vaš pregledač će učitati potrebne veb fontove u keš pretraživača, kako bi pravilno prikazao tekst i fontove.

Koristimo Google mape da bismo predstavili naš onlajn sadržaj na privlačan način i da bismo lako pronašli lokacije objavljene na našem veb-sajtu. Ovo predstavlja legitimni interes kako je definisano u čl. 6(1)(f) GDPR-a. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Za više informacija o rukovanju korisničkim podacima, pogledajte Google-ovu izjavu o privatnosti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

Koristimo “Google reCAPTCHA” (u daljem tekstu „reCAPTCHA“) na ovom veb-sajtu. Provajder je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha reCAPTCHA je da utvrdi da li podatke unete na ovom veb-sajtu (npr. informacije unete u kontakt obrazac) pruža čovek ili automatizovani program. Da bi se ovo utvrdilo, reCAPTCHA analizira ponašanje posetilaca veb-sajta na osnovu različitih parametara. Ova analiza se automatski pokreće čim posetilac veb-sajta uđe na sajt. Za ovu analizu, reCAPTCHA procenjuje različite podatke (npr. IP adresu, vreme koje je posetilac veb-sajta proveo na sajtu ili pokrete kursora koje je napravio korisnik). Podaci koji se prate tokom takvih analiza prosleđuju se Guglu.

reCAPTCHA analize rade u potpunosti u pozadini. Posetioci sajta nisu upozoreni da je analiza u toku.

Podaci se čuvaju i analiziraju na osnovu čl. 6(1)(f) GDPR-a. Operater veb-sajta ima legitiman interes u zaštiti veb-sajtova operatera od zloupotrebe automatizovanog špijuniranja i od SPAM-a. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Za više informacija o Google reCAPTCHA pogledajte Google Deklaraciju o privatnosti podataka i Uslove korišćenja na: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://policies.google.com/terms?hl=en.

7.5. WORDFENCE

Koristimo Wordfence na ovom vebsajtu. The provider is Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (hereinafter “Wordfence”).

Wordfence je dizajniran da zaštiti naš veb-sajt od neželjenog pristupa ili zlonamernih sajber napada. Da bi se ovo postiglo, naš veb-sajt uspostavlja stalnu vezu sa Wordfence serverima, koji proverava i blokira njihove baze podataka za pristup našem veb-sajtu.

Korišćenje Wordfence-a je zasnovano na čl. 6(1)(f) GDPR-a. Operater veb-sajta ima legitiman interes za najefikasniju zaštitu svog veb-sajta od sajber napada. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Prenos podataka u SAD je zasnovan na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji im garantuje da obrađuju lične podatke posetilaca našeg veb-sajta samo na osnovu naših uputstava i u skladu sa GDPR-om.

7.6. MANAGEWP

Ovaj veb-sajt administriramo uz pomoć ManageWP alata. Provider je GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Beograd, Srbija (u daljem tekstu ManageWP).

Između ostalog, ManageWP nam omogućava da nadgledamo bezbednost i performanse našeg veb-sajta, kao i da generišemo automatske rezervne kopije. Shodno tome, ManageWP ima pristup svom sadržaju veb-sajta, uključujući i naše baze podataka. ManageWP se hostuje na serverima provajdera.

Korišćenje ManageWP-a je zasnovano na čl. 6 (1)(f) GDPR-a. Operater veb-sajta ima legitiman interes za veb lokaciju(e) koja(e) funkcionišu(e) što je moguće efikasnije i bezbednije. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća saglasnost, obrada se vrši isključivo na osnovu čl. 6(1)(a) GDPR-a i § 25 (1) TTDSG-a, ukoliko saglasnost uključuje čuvanje kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG-a. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

Obrada podataka

Sa gore navedenim provajderom smo zaključili ugovor o obradi podataka (DPA). To je ugovor naložen zakonima o zaštiti podataka koji obezbeđuje da se lični podaci posetilaca naše veb stranice obrađuju samo u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa GDPR-om.


7.7 Registracija sa Apple ID-om

Možete odabrati da se registrujete koristeći svoj Apple ID. „Prijava pomoću Apple-a“ je usluga koju nudi Apple Inc, One Apple Park Vai, Kupertino, CA 95014, SAD (u daljem tekstu „Apple“). Ako izaberete „Prijavite se sa Apple-om“, mi obrađujemo vaše podatke na osnovu vašeg pristanka u skladu sa čl. 6 st. 1, rečenica 1 lit. a GDPR. Više informacija o zaštiti podataka u Apple-u možete pronaći u ovoj politici privatnosti.

Ako koristite „Prijavite se sa Apple-om“, primićemo informacije o vašem imenu i adresi e-pošte.

Apple obrađuje i prenosi vaše podatke u SAD (pogledajte Odeljak A. 2). Sa Appleom smo zaključili standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Komisija EU kako bismo pružili dovoljne garancije za prenos u skladu sa čl. 46 st. 2 lit. c GDPR.8. Provajderi e-trgovine i usluga plaćanja

8.1. OBRADA PODATAKA O KLIJENTIMA I UGOVORIMA

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo lične podatke o klijentima i ugovorima za uspostavljanje, organizaciju sadržaja i modifikaciju naših ugovornih odnosa. Lični podaci koji se odnose na korišćenje ovog veb-sajta (podaci o korišćenju) će se prikupljati, obrađivati i koristiti samo ako je to neophodno da bi se korisniku omogućilo korišćenje naših usluga ili je potrebno za potrebe naplate. Pravni osnov za ove procese je čl. 6(1)(b) GDPR-a.

Prikupljeni podaci o klijentima biće obrisani po završetku porudžbine ili raskidu poslovnog odnosa i po isteku svih postojećih zakonskih rokova arhiviranja. Ovo ne dovodi u pitanje bilo koje zakonske periode arhiviranja.

8.2. PRENOS PODATAKA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA ZA ONLAJN PRODAVNICE, TRGOVCE I DOSTAVU ROBE

Svaki put kad naručite robu od nas, mi ćemo podeliti Vaše lične podatke sa transportnom kompanijom kojoj je poverena isporuka, kao i sa servisom za plaćanje koji je zadužen za obavljanje platnih transakcija. Biće podeljeni samo podaci koji su tim pružaocima usluga potrebni da bi ispunili svoje obaveze. Pravni osnov za ovo deljenje je čl. 6 (1)(b) GDPR-a, koji dozvoljava obradu podataka radi ispunjenja ugovornih ili predugovornih obaveza. Ako nam date svoju odgovarajuću saglasnost u skladu sa čl. 6 (1)(a) GDPR-a, podelićemo Vašu e-mail adresu sa kompanijom za dostavu kojoj je poverena isporuka kako bi ova kompanija mogla da Vas obavesti o statusu isporuke Vaše porudžbine putem e-pošte. Imate mogućnost da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku.

8.3. PRENOS PODATAKA PO ZAKLJUČIVANJU UGOVORA ZA USLUGE I DIGITALNI SADRŽAJ

Lične podatke delimo sa trećim licima samo ako je to neophodno u vezi sa upravljanjem ugovorom; na primer, sa finansijskom institucijom zaduženom za obradu plaćanja.

Do bilo kakvog daljeg prenosa podataka neće doći ili će se dogoditi samo ako ste izričito pristali na prenos. Neće se desiti bilo kakvo deljenje Vaših podataka sa trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka, na primer u reklamne svrhe.

Osnov za obradu podataka je čl. 6(1)(b) GDPR-a, koji dozvoljava obradu podataka za ispunjenje ugovora ili za predugovorne radnje.

8.4. PROVERA KREDITNE SPOSOBNOSTI

Možemo da izvršimo proveru kreditne sposobnosti u slučaju da se kupovine vrše na račun ili na osnovu drugih uslova plaćanja koji zahtevaju da produžimo otplatu (skoring). U tu svrhu prenosimo podatke koje ste uneli (npr. ime, adresa, starost ili bankovne informacije) agenciji za kreditne informacije. Na osnovu ovih podataka utvrđuje se verovatnoća neplaćanja. Ako je prevelika, možemo odbiti odgovarajući rok plaćanja.

Provera kreditne sposobnosti se vrši na osnovu ispunjenja ugovora (čl. 6(1)(b) GDPR-a) i radi sprečavanja neplaćanja (opravdane kamate u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR-a). Ako je saglasnost dobijena, provera kreditne sposobnosti će se izvršiti na osnovu te saglasnosti (čl. 6(1)(a) GDPR-a); saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku.

8.5. PLATNI SERVISI

Na našem veb-sajtu integrišemo usluge plaćanja nezavisnih kompanija. Kada obavite kupovinu od nas, Vaše podatke o plaćanju (npr. ime, iznos plaćanja, detalji bankovnog računa, broj kreditne kartice) obrađuje provajder platnih usluga u svrhu obrade plaćanja. Za ove transakcije primenjuju se odgovarajuće ugovorne odredbe i odredbe o zaštiti podataka odgovarajućih provajdera. Korišćenje pružalaca platnih usluga zasnovano je na čl. 6(1)(b) GDPR-a (obrada ugovora) i u interesu neometane i bezbedne platne transakcije (čl. 6(1)(f) GDPR-a). Ukoliko se za određene radnje traži Vaša saglasnost, čl. 6(1)(a) GDPR-a je pravni osnov za obradu podataka; saglasnost može biti opozvana u bilo kom trenutku.

Koristimo sledeće usluge plaćanja/provajdere platnih usluga u sklopu ovog veb-sajta:

8.6. PAYPAL

Pružalac ove usluge plaćanja je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljem tekstu“PayPal”).

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detalji se mogu naći u PayPal-ovoj politici privatnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8.7. STRIPE

Provajder za kupce unutar EU je Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljem tekstu “Stripe”).

Prenos podataka u SAD zasniva se na Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detalji se mogu naći u politici privatnosti na sledećem linku: https://stripe.com/de/privacy.

8.8. INSTANT BANKARSKI TRANSFER

Pružalac ove usluge plaćanja je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany (u daljem tekstu “Sofort GmbH”). Uz pomoć „Sofortüberweisung“ procedure, dobijamo potvrdu plaćanja od Sofort GmbH u realnom vremenu i odmah možemo da počnemo da ispunjavamo svoje obaveze. Ako ste izabrali način plaćanja „Sofortüberweisung“, molimo Vas da unesete PIN i važeći TAN koji se prosleđuje kompaniji Sofort GmbH. Pomoću njih se može prijaviti na Vaš onlajn bankovni račun. Sofort GmbH automatski proverava stanje na Vašem računu nakon prijavljivanja i vrši transfer ka nama uz pomoć TAN-a koji ste uneli. Nakon toga, odmah nam šalje potvrdu transakcije. Nakon što se prijavite, automatski se proveravaju i Vaš promet, kreditni limit prekoračenja, postojanje drugih računa i njihova stanja. Pored PIN-a i TAN-a, podaci o plaćanju koje ste uneli, kao i lični podaci biće preneti kompaniji Sofort GmbH. Lični podaci koji se koriste su ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, IP adresa i eventualno drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prenos ovih podataka je neophodan za utvrđivanje Vašeg identiteta i za sprečavanje pokušaja prevare. Za detalje o plaćanju trenutnim bankovnim transferom, pogledajte sledeće veze: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

8.9. UNZER

Pružalac ove usluge plaćanja je Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (u daljem tekstu „Unzer“).

Za detalje, pogledajte Unzer-ovu politiku privatnosti podataka na: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10. AMERICAN EXPRESS 

Pružalac ove usluge plaćanja je American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Germany (u daljem tekstu “American Express”).

American Express može da prenese podatke svojoj matičnoj kompaniji u SAD. Prenos podataka u SAD je zasnovan na Obavezujućim korporativnim pravilima. Detalje možete pronaći ovde: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Za više informacija pogledajte politiku privatnosti American Express-a: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

8.11. MASTERCARD

Pružalac ove usluge plaćanja je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium (u daljem tekstu “Mastercard”).

Mastercard može da prenese podatke svojoj matičnoj kompaniji u SAD. Prenos podataka u SAD je zasnovan na Mastercard-ovim obavezujućim korporativnim pravilima. Detalje možete pronaći ovde: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12. VISA

Pružalac ove usluge plaćanja je Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (u daljem tekstu “VISA”).

U pogledu Zakona o zaštiti podataka Velika Britanija se smatra bezbednom zemljom koja nije članica EU. To znači da je nivo zaštite podataka u Velikoj Britaniji ekvivalentan nivou zaštite podataka u Evropskoj uniji.

VISA može da prenese podatke svojoj matičnoj kompaniji u SAD. Prenos podataka u SAD je zasnovan na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije. Detalje možete pronaći ovde: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Za više informacija pogledajte VISA politiku privatnosti: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

8.13. PAYU

Curaden nudi opcije plaćanja putem PaiU, MIH PaiU B.V. sa sedištem u Amsterdamu, Holandija, registarski broj 52117839 („PaiU“), kao što su: B. Plaćanje unapred, plaćanje kreditnom karticom i plaćanje na fakturi. U tu svrhu, podaci o plaćanju se mogu preneti na PaiU. Za više informacija o obradi ličnih podataka od strane ovog provajdera platnih usluga, pogledajte politiku privatnosti PaiU: https://corporate.paiu.com/privaci/.

8.14. Platni servisi 

Na našem veb-sajtu integrišemo usluge plaćanja nezavisnih kompanija. Nakon kupovine proizvoda od nas, vaše podatke o uplati (kao npr. ime, iznos plaćanja, detalji računa, broj kreditne k

10. Prilagođene usluge

10.1. UPRAVLJANJE PODACIMA PODNOSIOCA ZAHTEVA

Posetiocima veb-sajta nudimo mogućnost da nam pošalju prijave za posao (npr. putem e-pošte, putem poštanskih usluga i podnošenjem onlajn obrasca za prijavu za posao). U nastavku ćemo Vas obavestiti o obimu, svrsi i upotrebi ličnih podataka koje prikupljamo u vezi sa procesom prijave. Uveravamo Vas da će se prikupljanje, obrada i korišćenje Vaših podataka odvijati u skladu sa važećim pravima o privatnosti podataka i svim drugim zakonskim odredbama i da će se Vaši podaci uvek tretirati kao strogo poverljivi.

10.2. OBIM I SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

Ako nam podnesete prijavu za posao, obradićemo sve povezane lične podatke (npr. podatke za kontakt i komunikaciju, dokumentaciju za prijavu, beleške napravljene tokom intervjua za posao, itd.), ako su oni neophodni za donošenje odluke u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa. Pravni osnov za navedeno su § 26 GDPR prema nemačkom zakonu (Pregovaranje o radnom odnosu), čl. 6(1)(b) GDPR-a (Opšti pregovori o ugovoru) i – pod uslovom da ste nam dali svoju saglasnost – čl. 6(1)(a) GDPR-a. Možete opozvati datu saglasnost u bilo kom trenutku. U okviru naše kompanije, Vaši lični podaci će biti podeljeni samo sa pojedincima koji su uključeni u obradu Vaše prijave za posao.

Ako bi Vaša prijava za posao za rezultat imala zapošljavanje, podaci koje ste dostavili biće arhivirani na osnovu § 26 GDPR-a i čl. 6(1)(b) GDPR-a u svrhu implementacije zaposlenja  u naš sistem obrade podataka.

10.3. PERIOD ARHIVIRANJA PODATAKA

Ako nismo u mogućnosti da Vam ponudimo posao ili odbijete ponudu za posao ili povučete prijavu, zadržavamo pravo da zadržimo podatke koje ste dostavili na osnovu naših legitimnih interesa (čl. 6(1)(f) GDPR-a) do 6 meseci od završetka postupka prijave (odbijanje ili povlačenje prijave). Nakon toga će podaci biti izbrisani, a fizički dokumenti prijave će biti uništeni. Čuvanje posebno služi kao dokaz u slučaju pravnog spora. Ako je očigledno da će podaci biti potrebni nakon isteka 6-mesečnog perioda (npr. zbog predstojećeg ili nerešenog pravnog spora), brisanje će se izvršiti samo kada svrha daljeg čuvanja više ne važi.

Do dužeg perioda čuvanja takođe može doći ako ste dali saglasnost (član 6(1)(a) GDPR-a) ili ako zakonski zahtevi za čuvanje podataka sprečavaju brisanje.

10.4. PRIJEM U GRUPU PODNOSILACA ZAHTEVA

Ako Vam ne ponudimo posao, možda ćete moći da se pridružite našoj grupi podnosilaca zahteva. U slučaju prijema, svi dokumenti i informacije iz prijave biće prebačeni u grupu podnosilaca zahteva kako bismo Vas kontaktirali u slučaju odgovarajućih slobodnih mesta.

Prijem u grupu podnosilaca zahteva se zasniva isključivo na Vašoj izričitoj saglasnosti (čl. 6(1)(a) GDPR-a). Ugovor o podnošenju je dobrovoljan i nema veze sa procedurom prijave koja je u toku. Možete da opozovete svoju saglasnost u bilo kom trenutku. U ovom slučaju, podaci iz grupe podnosilaca zahteva biće neopozivo izbrisani, pod uslovom da ne postoje pravni razlozi za čuvanje.

Podaci iz grupe podnosilaca zahteva biće neopozivo izbrisani najkasnije dve godine nakon davanja saglasnosti.


Ove informacije su prevedene radi pogodnosti uključenih strana. U slučaju bilo kakvih neslaganja ili sukoba između prevedene verzije i originalne engleske verzije, engleska verzija će preovladati i smatraće se pravno obavezujućom i autoritativnom verzijom. Ovim se potvrđuje da je prevod generisan mašinskim prevođenjem, i iako su uloženi napori da se obezbedi tačnost, ne daju se garancije u pogledu kompletnosti, tačnosti ili pouzdanosti prevoda.

Cookie Declaration