Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Choose your country Srbija Srbija
Besplatna isporuka preko 2.000 RSD
3D secure sigurno plaćanje
Isporuka 1 do 5 radnih dana

Pravna obaveštenja

“ORALENT” d.o.o.

Beograd –Novi Beograd, ulica Uroša Martinovića 14/5,

MB17462512, PIB102798621,

koga zastupa direktor Tanja Trajković,

kontakt telefon +381 11 267 49 59,

e-mail adresa: trgovina@oralent.rs

DProjektovanje , tekst i implementacija po Curaden AG